Radio Norden. Nordnyt uge 22 2012

Nordnyt omhandler denne gang den årlige rundbordskonference i regi af det nordisk-baltiske samarbejde på ligestillingsområdet samt de nordiske grænsehindringer i forlængelse af Manu Sareens nylige udtalelse om, at grænsehindringer ikke hører hjemme i det nordiske samarbejde.

 

PROGRAMSERIE

RadioNorden