Radio Norden: Nordnyt uge 43 - 2012

EU direktiver om energimærkning og ecodesign stiller store krav til et øget tilsyn med energimærkede produkter. De nordiske energiministre har nu besluttet af lægge en større del af arbejdet med at leve op til disse krav ud i en samlet nordisk pulje under Nordisk Ministerråd.

Målet er at lave en form for arbejdsdeling og specialisering landene imellem, så man kan fremme en fælles udvikling mod et grønnere samfund. Ikke mindst vil det skabe
grøn vækst, hvis vi kan etablere Norden som et fælles, mere ensartet marked for grønne produkter og ikke som i dag flere små markeder, fremgår det af statsministrenes oplæg: Norden – ledende indenfor grøn vækst.

En undersøgelse refereret i Dagens Nyheter viser, at svenskerne og japanerne nu er de folk, der lever længst. Den amerikanske etnolog Otto Burger fortæller om en mangeårig undersøgelse, der sammenligner svenskere og japaneres gennemsnitlige levetid med jæger- og samlerfolk i Sydamerika og Sydafrika samt med vildlevende chimpanser for at få et indtryk af levetidens udvikling gennem de ca. 8000 generationer, der har levet mennesker. Det viser sig at den store eksplosion i levealder er sket inden for de seneste 4 generationer, hvor vi næsten har fordoblet vores livslængde!

PROGRAMSERIE

RadioNorden