Sophia-samtale 27 - pejling af dannelse: Dannelse til klangen af fortiden

Udsendelse d. 7. -13. oktober. 2023

 

 

Alting flyder, så det er værd at søge tilbage til fast grund under fødderne, bliver de ord, der åbner døren for Sophia-samtale 27. Her forsøger Jens Skou Olsen og filosoffen, professor emeritus Ole Fogh Kirkeby at pejle sig ind på begrebet dannelse.

 

 


Dannelse er forbundet med frihed og dermed til det at træffe valg, men i vores komplekse verden er der ingen direktiver at vælge ud fra. Vi har frihed fra noget, men er rådvilde, når talen falder på frihed til noget. Derfor kan dannelse måske betragtes som det at være i stand til at styre sit liv, hvis vi formår at genbesinde os på, at der findes en rimelighedens grænse for vores udfoldelser. Dannelse kan betragtes som en kærlighed til verden.
Men genbesindelsen gøres vanskelig ved, at vi lider af et tab af hukommelse, af historisk viden, indsigt og fornemmelse. Så vi kan søge klangen af tidligere tiden fx ved lyden af en 40.000 år gammel føjte, som må få os til at overveje, om vi på nogle punkter er blevet dummere gennem tiden. Eller vi kan betragte historien ud fra en billedhuggermetafor: Figuren har hele tiden eksisteret inde i marmorblokken, kunstneren har blot fjernet det overflødige.
Derfor munder samtalen ud i, at Ole Fogh Kirkeby anbefaler, at skolen bidrager til genbesindelsen ved at øge den historiske læsningen og ved at styrke undervisningen i filosofi.

Foto: Jens Skou Olsen

PROGRAMSERIE

Sophia-samtaler – pejling af dannelse