Stemmer fra en 4 årig indsats i Mjølnerparken: 2 - 3

Udsendelse d. 27.januar - 2.februar. 2024
Udsendelse d.15. - 21.januar. 2022

Vi er nået til den anden af 3 podcast "Stemmer fra en 4årig indsats i Mjølnerparken". De 3 podcast blev i efteråret 2021 produceret af den2radio, som afslutning på det boligsociale arbejde "Helhedsplan Mjølnerparken". Mjølnerparken er et almennyttigt boligområde på Nørrebro i København , der gennem årene har været  udsat for bandekrig, skud og med mange socialt udsatte borgere og deraf ghettostempling. I september 2021 var det slut med det boligsociale arbejde,  andre tiltag skal i spil. Renovering og nedbringning af almene familieboliger på 40%  er påbegyndt.

I denne podcast hører du om beboernes ressourcer og beboersammensætningen i Mjølnerparken og hvordan ansatte tackler arbejdet,når antallet af familieboliger skal reduceres med 40%.

I de tre podcasts møder du ansatte og repræsentanter, der øser af deres erfaringer med det konkrete boligsociale arbejde. Du hører:
Grete Kerrn-Jespersen, der var sekretariatsleder i Helhedsplan Mjølnerparken, tryghedschef Eskild Dahl Pedersen og tidligere politimand Søren Wiborg,  de to sidstnævnte arbejder fortsat med trygheden i Mjølnerparken  i forbindelse med udflytning og nedbringning af familieboliger i boligafdelingen.

Podcasten er produceret for Helhedsplan Mjølnerparken, Bo-Vita.  

Links: 
Den fysiske helhedsplan

Dagens byggeri

Foto: Mødested Mjølnerparken (Anne Eggen)

MEDARBEJDER

Anne Eggen