Serie om ” Psykisk arbejdsmiljø”

I en podcastserie om psykisk arbejdsmiljø vil den2radio fokusere på bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø fra 2020, der uddyber, beskriver og sætter ord på det psykiske arbejdsmiljø. Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde; lovgivning, bekendtgørelse og vejledninger skal forebygge og råde så mistrivsel og belastning på krop og sjæl undgås. Nu er redskabet til at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø kommet, nu skal det bruges.

I alt kommer der 5 podcast, der et bidrag til information og viden om det psykiske arbejdsmiljø, der er aktualiseret ved bekendtgørelsen. Podcastserien er støttet af Foreningen Velliv