Grænselandshistorier

Den2Radio markerer 150 året krigen 1864 med en række udsendelser, hvor Jørgen Johansen og Finn Slumstrup besøger en række af Grænselandets erindringssteder.

Udsendelserne er produceret med støtte fra Grænseforeningen.