De udødelige 20: Ildsjælen og kæmperne - Lillian Knudsen

Udsendelse d.17. - 23. november. 2018
Udsendelse d.7-13.maj. 2016
Udsendelse d. 4. - 10.april. 2015

Lillian Knudsen (f. 1945) er landsformand for LO faglige seniorer, der omfatter alle  +60, som er medlem af LO forbundene.
I udsendelsen møder vi en oplagt Lillian Knudsen, der bl.a. fortæller om sin, noget tomme tid, efter et aktivt arbejdsliv i rengøringsbranchen og som faglig aktiv med masser af tillidsposter. Men et engageret liv er ganske enkelt en del af Lillian Knudsens liv, derfor er hun stadig aktiv.
Ligeløn og ligestilling stod på dagordnen, da hun som formand for Kvindeligt Arbejderforbund (1985 -2004) i omtrent 20 år, kæmpede mod åbenlyse uretfærdigheder på et ulige arbejdsmarked. I 2004 blev KAD og SID lagt sammen til 3F og Lillian Knudsen afleverede et stort samlet forbund til sin efterfølger og valgte at gå af. I 2 år arbejdede hun i 3 F, før hun gik på pension, sideløbende sad hun 4 år i kommunalbestyrelsen i Dragør kommune for Socialdemokraterne. I 2008 blev hun valgt som formand for LO faglige seniorer. Her gælder det indflydelse på LO´s ældrepolitik og muligheden for indflydelse på organisationer, offentlige og sociale myndigheder, der har med seniorer at gøre. Lillian Knudsens interesse er alt fra ensomhed, data for seniorer, pension og arveret mv.  For nylig er Lillian Knudsen blevet medlem af Hjemmehjælpskommissionen og her kan hun øse af sine erfaringer med slidsomt arbejde, omsorg og ældres behov.

Tilrettelæggesle: Anne Eggen
På LO faglige seniorers hjemmeside www.seniorklar.dk kan man få råd om fritid, økonomi, arbejdsliv og socialt netværk. Også på www.losenior.dk
kan man blive klog på arbejdet for og med medlemmer af LO faglige seniorer.

MEDARBEJDERE

Kristina Grosmann Due, Anne Eggen, Kirsten Rønn

PROGRAMSERIE

De udødelige