Den Røde Sofa. Pia Deleuran

I Forfatterforeningens "røde sofa" havde Egon Clausen den 8. marts 2012
besøg af advokaten, mediatoren og forfatteren Pia Deleuran til en snak om
konfliktmægling, hvordan det er at være kvinde i dagens Danmark og
forældreansvarsloven.

Pia Deleuran har sammen med et fagnetværk stået i spidsen for tre temahæfter
under titlen "Forældreansvarsloven  hvad blev der af barnets tarv?" og
redigeret antologierne Livet givet, Det 1. Bind og Den erotiske side, som er
udkommet på hhv. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, forlaget Spektrum,
forlaget Forum og forlaget Siesta. Den fortællende karavane har været
omdrejningspunkt for de tre sidstnævnte udgivelser om kvindeliv.

MEDARBEJDER

Egon Clausen

PROGRAMSERIE

Den røde sofa