H.C. Andersen: Grantræet

Udsendelse d.16. - 22.december. 2023
Udsendelse d.21. - 27.december. 2019
Udsendelse d.23-29. december. 2017
Udsendelse d.17. - 23.december. 2016

’ Ude i Skoven stod der saadant et nydeligt Grantræ; det havde en god Plads, Sol kunde det faae, Luft var der nok af, og rundtom voxte mange større Kammerater, baade Gran og Fyr; men det lille Grantræ var saa ilter med at voxe; det tænkte ikke paa den varme Sol og den friske Luft, det brød sig ikke om Bønderbørnene der gik og smaasnakkede, naar de vare ude at samle Jordbær eller Hindbær; tidt kom de med en heel Krukke fuld eller havde Jordbær trukket paa Straa, saa satte de sig ved det lille Træ og sagde: "nei! hvor det er nydeligt lille!" Det vilde Træet slet ikke høre’. Et kendt og elsket eventyr af H.C.Andersen som vi får her på den2radio læst op, i en gammel optagelse, af afdøde skuespiller Poul Thomsen.