Islamiske dynastier og kunst: Introduktion

Udsendelse d. 31.dec.2016 - 6.januar. 2017

Birgitte Rahbek taler med Kjeld von Folsach, der har været direktør for Davids Samling siden 1985 om manden bag Davids Samling, Højesteretssagfører Christian Ludvig David. Udsendelsen fortæller om hvorfra han havde de mange penge, om hans interesse for kunst, om hvordan islamisk kunst oprindeligt kom ind i samlingen og hvorfor den i dag spiller hovedrollen i museet. Desuden fortæller Kjeld von Folsach, om sine visioner for museet og om hvordan det rent praktisk foregår når der sker nyanskaffelser.

Foto: C.L. David. Privatfoto af Jørgen Houch (Public domain via Wikimedia Commons)

MEDARBEJDER

Birgitte Rahbek

PROGRAMSERIE

Islamiske dynastier og kunst