Krig, nation og identitet 4

Udsendelse d.1. - 7.august.2020
Udsendelse d.4. - 10. august 2018
Udsendelse d. 5. - 11. september. 2015
Udsendelse d.18. - 24.oktober 2014

Det fjerde og sidste foredrag om " Krig, nation og identitet", som professor Nils Arne Sørensen har holdt på de fire gamle kollegier i København, handler om ”Den gode krig: 2. verdenskrigs nationale og internationale fortællinger”.
2. verdenskrig var på mange måder fortsættelsen af den første. Selv om der var tale om en verdenskrig, så blev den i vid udstrækning tolket som en række nationale krige og det var også sådan den satte de mest markante spor. Ved siden af de nationale tolkninger lå internationale og grænseoverskridende forsøg på at tage ved lære af krigen. De to tolkningsrammer har suppleret hinanden, men har også stået i konflikt med hinanden – og måske konfliktperspektivet i dag ligefrem er blevet det dominerende.

Martin Gru står for optagelse og redigering.

Foto: portal.findreseacher.sdu

PROGRAMSERIE

Krig, nation og identitet