Mandfolk 2

Udsendelse d.5. - 11.november. 2022

Mænd over tres år bliver ramt af mange fordomme om at være gamle og dermed ubrugelige i erhvervsmæssige og sociale sammenhænge. De møder også en række udfordringer i form af tab af arbejde, og dermed tab af mening. Tab af sociale kontakter og dermed ensomhed. Tab af venner og familiemedlemmer og dermed sorg. Tab af seksuel formåen og dermed tab af identitet.
Engang var de mandfolk. Hvad er de nu?

 

 

Her i den anden podcast om ’Mandfolk’ er det den 76 årige forfatter, debattør og redaktør Georg Metz der er i fokus og han kan se tilbage på et rigt og varieret liv i medierne. Han er repræsenteret i Højskolesangbogen med en vemodig sang om efteråret, og i en af linjerne står der: ”Virkelyst og grokraft er forbi, forbi”. Egon Clausen spørger om det er en melankolikers syn på verden.

Georg Metz læser fra sit digt Efterår, efterfulgt af sang af Sigrid Vibe til musik af John Høybye.

 

Næste uge kan man høre Alex Jensen fra Esbjerg der har vundet over en bodprop og over sig selv og sit urolige væsen.
Og hvis man har lyst til at kommentere eller måske være med til at snak, så er man velkommen til at skrive til programmet. Det har sin egen email, som er: mandfolk@pc.dk 

Illustrationer: Egon Clausen

Serien er støttet af

 

 

MEDARBEJDER

Egon Clausen

PROGRAMSERIE

Mandfolk