Pharaos klassikere: Myter af Johannes V.Jensen 1. Det gamle Ur

Udsendelse d. 19. - 25.november. 2022

I årene mellem 1907 og 1944 udgave Johannes V. Jensen 11 bind med 154 såkaldte myter, en selvopfunden genre som efterhånden fik karakter af lidt af en brokkasse. Teksterne kunne variere fra essays over kronikker og portrætter til deciderede noveller, og at Jensen selv ved flere lejligheder forsøgte at beskrive sin genre bidrog ikke just til afklaring, men snarere til yderligere forvirring, da forfatterens egne definitioner kunne stritte i mange retninger. Mest præcis – men måske ikke videre klar – til indkredsning af kernen i de ”ægte” myter er måske Jensens ord om ”et spring ind i et billede”. De så at sige ”rigtige myter” er i hvert fald alle poetisk fortættede billeder, der folder sig ud i et mægtigt perspektiv. Men nu kan I i hvert fald selv danne jer et billede af Johannes V. Jensens myter, når jeg i den kommende tid præsenterer et udvalg af tekster fra noget af det mest centrale i den store Jensens forfatterskab. I denne uge den første tekst fra det første bind, Myter og Jagter, fra 1907. Den hedder ”Det gamle Ur”.

Foto: wikipedia

MEDARBEJDER

Karsten Pharao

PROGRAMSERIE

Pharaos klassikere