Ronkedorerne: Historien om unge pædagoger og Silkevejene

Udsendelse d. 26.august - 1.september. 2017

den2radio’s seje Ronkedorer er i dag begrænset til to, nemlig Georg Metz og Egon Clausen.

De taler om to fagbøger, nemlig 'Klassens frække elev', som er skrevet af Egon Clausen og som netop er udgivet på Gyldendals forlag. Tidsskriftet De Unge Pædagoger ville reformere den danske skole, frigøre den fra fortidige forestillinger om autoritet, forbyde fysisk afstraffelse, bygge på psykologi, indføre seksualundervisning og modarbejde social sortering. Dette blev alt sammen anset for at være så samfundsnedbrydende, at bladet blev forbudt på nogle seminarier. Det overlevede dog, og i tidens løb fik Unge Pædagogers tanker om skole og samfund stor indflydelse i skolens verden. Unge Pædagoger er en reformpædagogisk bevægelse, der begyndte i modvind, men som endte i medvind. Og hvor er den dag?

Den anden bog er ’Silkevejene’ af Peter Frankopan, en af Englands førende yngre historikere. ’Silkevejene’ viser, hvordan de østlige og vestlige civilisationer op gennem århundreder skiftevis har beriget og bekriget hinanden.  Bogen er udkommet på Gyldendals Forlag.

MEDARBEJDERE

Georg Metz, Egon Clausen

PROGRAMSERIE

Ronkedorerne