Ronkedorerne: Medier der sætter dagsorden, Septemberforliget og historieundervisning

Udsendelse d. 27.februar - 5.marts. 2021

den2radios Ronkedorer har igen samlet sig om interessante fagbøger som de gerne vil anbefale lytterne. Egon Clausen, Jens Raahauge og Nikolaj Ifversen i fin form blot manglede Georg Metz, han er med næste gang.

 

 

 

 

Jens Raahauge har læst: "Når medierne sætter dagsordenen" skrevet af af Vibeke Borberg (ansv. red.), Hjarn von Zernichow Borberg (ansv. red.), Christian Suhr (ansv. red.), Niels Valdemar Vinding (ansv. red.) på Djæf Forlag

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

     

                                                                                                                                                                                                                     

 Nikolaj Ifversen omtaler: "Septemberforliget" skrevet af Lars Kjølhede Christensen på Århua Universitets forlag                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 Egon Clausen taler om bogen " Historieundervisning. En fagmetodik". Af Sten Tommy Lartsen og Jens Aage Poulsen. Hans Reitzels forlag. 

 

 

 

Foto: Saxo.com , ajour.dmjx.dk og forside:Egon Clausen

MEDARBEJDERE

Egon Clausen, Jens Raahauge, Nikolai Ifversen

PROGRAMSERIE

Ronkedorerne