Salmesang ved Reformationen 3

Udsendelse d.13. - 19. april. 2024
Udsendelse d. 28.december - 3.januar. 2020
Udsendelse d. 11. - 17.november. 2017
Udsendelse d. 4. - 10. marts. 2017

Hans Thomissøn kunne godt i sin salmebog fra 1569 bringe en sang der var lavet til Jomfru Maria, men så havde han "christelig forvendt" den, dvs rettet den til at handle om Jesus i stedet.
Luthers reformation var nok et brud med Pavedømmet, men ikke alt i gudstjenesten blev lavet om. Der blev stadig sunget på latin, ligesom der også blev sunget på modersmålet før reformationen.Men salmerne på modersmålet blev markant flere. Melodierne som salmerne blev sunget på kom nogle gange fra de gamle gregorianske sange, andre gange fra verdslige sange eller folkelige mariaviser, og atter andre blev nykomponerede, nogle måske af Luther selv.
Bodil Grue er taget til Ribe, hvor Hans Thomissøn virkede, for at møde organisten ved domkirken, Birgitte Ebert.Domorganist ved Ribe Domkirke.
Birgitte Ebert, fortæller og spiller fra Hans Thomissøns salmebog.

Foto: Folmer Iversen

Serien Salmesang ved reformationen er støttet af Folkekirkens Fællesfond

MEDARBEJDERE

Bodil Grue, Kirsten Rønn

PROGRAMSERIE

Salmesang ved Reformationen