Samfundsord: Sundhed

Udsendelse d.13. - 19.november. 2021

Sundhed har stået centralt på den politiske dagsorden i mange år, og under coronapandemien blev det for alvor tydeligt for de fleste, at enkelte individers individuelle sundhed ikke kun er noget, som vedrører dem selv men også resten af samfundet. Samfundsvidenskaberne og sociologer som Durkheim og Foucault har igennem tiden belyst, hvordan sundhed, sygdom og samfund hænger sammen. Sammen med lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Inge Kryger Pedersen, undersøger Samfundsord sundhed som et samfundsvidenskabelig fænomen i en samtale, hvor vi både kommer omkring selvmord, sociale patologier, biomagt, danskernes lave levealder og forholdet mellem krop og sjæl.

"Samfundsord" tager aktuelle og bevendte ord under kærlig behandling og forsøger ved hjælp af idéhistorien og samfundsteorien at blive klogere på de ord, vi bruger, når vi diskuterer med hinanden om verden omkring os.

Tilrettelæggelse:  Janus Elmstrøm Lauritsen og Magnus Schou Rothberg

PROGRAMSERIE

Samfundsord