Vor tids angst: Angsthåndtering i hverdagen

Udsendelse d.26.november - 2.december. 2016

Og nu til Vor tids angst - en serie om angst på den2radio. Serien handler om forskellige aspekter af angst. Både om hvordan angst opleves indefra, hvordan angst kan forklares neurobiologisk og psykologisk, hvordan angst som fænomen kan beskrives eksistentielt, filosofisk og sociologisk og hvordan angstlidelser kan håndteres.  Angst er i dag en af de store, men delvis skjulte folkesygdomme. Vi er vidne til en angst- og depressionsepidemi, og stadig flere får en diagnose for psykiske lidelser. Som det fremgår af Sundhedsstyrelsens rapport ’Sygdomsbyrden i Danmark’ er angst den hyppigste årsag til førtidspension og en af de sygdomme, der sender flest mennesker ud af arbejdsmarkedet. Derudover er angst den næsthyppigste årsag til, at danskerne henvender sig på de psykiatriske skadestuer og den tredje hyppigste diagnose, der stilles, når danskerne går til lægen. Nu taler Anna Paldam Folker med Karin Hansen, leder i det offentlige, om angst i hverdagen – Karin Hansen fortæller om sin angstlidelse, og hvordan hun arbejder med at håndtere den. Anna Paldam Folker er uddannet i filosofi og sundhed og har en ph.d. i etik og videnskabsteori og nu som forsker og seniorrådgiver på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 

Foto: Knud Steffen Nielsen 

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Clea Bruun Johansen

PROGRAMSERIER

Psyke & Sundhed, Vor tids angst