En verden af bystater

Gennem 3 århundreder blev grundstenene lagt til en civilisation, som den
vestlige verden har spejlet sig i siden renæssancen. Med sin klare
marmoræstetik fremstår det antikke Grækenland, som et billede på en
uspoleret samfundsform, og den dag i dag bliver den oldgræske verden
stadig anset, som arnestedet for den vestlige kultur.
Grundlaget til denne antikke kultur skal ifølge flere forskere findes i den
oldgræske samfundsform og bystatsindretning – polis. Gennem 6
udsendelser taler historiker Mikkel Skovgaard med nogle af landets
førende forskere for at forstå denne verden af bystater.
Hele udsendelsesrækken er støttet af Carlsberg Mindelegat

Foto: Mikkel Skovgaard