En verden af bystater 5 :  Fra slave til borger

Udsendelse d.16. - 22.oktober. 2021

Betegnelsen ’de gamle grækere’ fungerer som en reference med vældig tyngde og troværdighed. Imidlertid tilhørte de gamle grækere, som man i dag henviser til, en elite i befolkningen. Denne elite udgjorde omkring en femtedel af befolkningen, og det var kun denne befolkningsgruppe, der fik gavn af de bystatsgivne borgerrettigheder. Men hvem var de andre indbyggere, og hvordan så den oldgræske samfundspyramide ud?  Medvirkende: Lektor, Christian Ammitzbøl Thomsen.

Tilrettelæggelse: Mikkel Skovgaard

Foto: Mikkel Skovgaard og carlsbergfondet.dk

Hele udsendelsesrækken er støttet af

PROGRAMSERIE

En verden af bystater