EU og udviklingsarbejde i Norden

EU og udviklingsarbejde i Norden - om programsamarbejde for danske, svenske og norske regioner omkring Øresund, Kattegat og Skagerrak  

EU investerer mange millioner EURO i interregional udviklingsbistand, men hvem har deltaget i programmerne ? Er det kun den offentlige sektor der udvikles eller er den private sektor og erhvervslivet også med ? Hvordan er det gået og hvad har man lært ?

I 2 udsendelser vil vi sætte fokus på et nordisk program, der handler om at øge samarbejdet omkring Øresund, Kattegat, Skagerrak og gøre det til ét sammenhængende område.
ØKS-Programmet -  Ø for Øresund, K for Kattegat, S for Skagerrak - har netop afholdt seminar for at udveksle erfaringer fra perioden 2007 til 2013 – og for at introducere opstarten på interreg. Nr. 5, den næste programperiode for 2014-20 . Seminaret blev holdt på den Nordiske Højskole i Kungsälv tæt ved Göteborg og var en del af en større konferenceuge for nordisk samarbejde, ”Mötesplats Norden” med deltagelse af bl.a. Nordisk Ministerråd.
Den2radio er taget med til seminar for ”Nordiska samarbeten i EU-perspektiv” og taler med Niels Boye, leder af Kattegat-Skagerrak-kontoret, Merete Røder, leder af Øresunds-kontoret, Susanne Robertson fra European Enterprise Network og Gerry Andersson fra Högskolan i Halmstad.   

Kristina Grosmann Due har tilrettelagt udsendelserne med støtte fra Clara Lachmanns Fond.