Hørelse

Høresansen er livlinen til kommunikation med omverden og har betydning for den psykosociale sundhed og deltagelse i eget liv og samfundslivet. Er høresansen nedsat eller helt væk er isolation og eksklusion nærliggende.  

I serien på 6 podcast om høretab kommer vi ind på bl.a social isolation og viljen til at bruge høreapparater, viden og digitale landvindinger, det politiske arbejde og hverdagen med høretab, tinnitus, CI- operation og et splinter nyt Center for hørelse og balance.
Serien er tilrettelagt af Anne Eggen og Kristina Grosmann Due og støtte af Demant Fonden.

(foto: Humberto Chavez/unsplash.com)