De udødelige 27

Udsendelse d.14. - 20.maj. 2016
Udsendelse d.17. - 23.november 2012

Den stadig meget aktuelle serie ’De udødelige’, genudsendt fra 2012, handler denne gang om Ældreråd, Ældrepolitik og Nærdemokrati.

I Danmark har vi – i forhold til de øvrige lande i Europa- en unik ordning. I 1997 blev en særlig institution lovfæstet, nemlig et Ældreråd i hver kommune. Det skete udfra et ønske om at højne ældres status og udvide borgerinddragelsen. Borgergruppen 60+ fik dermed en særlig position i det lokale demokrati specifikt på baggrund af alder. Samfundet for blot 25 år siden, var indrettet sådan, at ældre blev frataget deres pension, når de kom på plejehjem og iøvrigt i mange sammenhænge deltog på nåde eller blev behandlet som ikke-eksisterende. Da ældrerådene så dagens lys i 1997 var det for at ændre på forholdene og vise de ældre respekt. Idag kan mere end 1,3 mill. borgere 60+ stille op eller vælge repræsentanter til Ældrerådene. Rådene har høringsret, men ikke beslutningsret i alle sager, der vedrører ældre. Her i 2012 er der  forskellige meninger om ældrerådets funktion og muligheder for indflydelse i det lokale demokrati. I udsendelsen møder vi en række mennesker, som forholder sig til de kommunale ældreråd, til overgange fra bydels-ældreråd til ét fælles ældreråd i Købehavn og de muligheder – eller mangel på samme - de har for at påvirke og have indflydelse på ældrepolitik via ældrerådene. Udsendelsen slutter med et udblik til Afrika, til Gambia, hvor ældre fortsat nyder stor respekt. Ældreråd findes dér både på nationalt niveau, i byer, bydele og landsbyer og de kan rådgive på alle felter, men tillægges især indflydelse i forhold til samfundets sociale relationer, herunder fred og konfliktløsning.

Medvirkende :
Kirsten Feld, formand, Danske Ældreråd
Johansen, Kbh. kommunes ældreråd
Mona Sillemann, Kbh. kommunes ældreråd
Hanne Simonsen, Kbh. Kommunes ældreråd
Annette Hellmann, Kbh. kommunes ældreråd
Tove Auda, Lokaludvalget, Bispebjerg
Bjarne Gosvig, Ishøj Senioråd
Neureddin Bah, kulturgeograf, konsulent, Banjul, Gambia

Udsendelsen er tilrettelagt af Anne Eggen og Kristina Grosmann Due.

Hvis du vil vide mere :

www.danske-aeldreraad.dk
www.aeldreraad-kbh.dk
www.seniorlokalaerne.dk/raadet.(Ishøj)


Foto : Ældrerådet i Sparta, det antikke Grækenland.

MEDARBEJDERE

Kristina Grosmann Due, Anne Eggen, Kirsten Rønn

PROGRAMSERIE

De udødelige