Den2Radio: Uge 25 - 2015

Udsendelse d.13. - 19.juni. 2015

Velkommen. Her kommer hele programfladen for den kommende uge. Her er oversigten - tilrettelagt af Bodil Grue og læst af Karsten Pharao.

InterMetzo
Vi indleder med InterMetzo, som er Georg Metz´ analyse af en bemærkning, der faldt i debatten mellem den siddende og den stræbende statsministerkandidat. Det handler om ikke at forstå rigtig meget.

Forskning og videnskab: Folkedrab 4:
I 30’ernes Europa var der ikke megen plads til de tyske jøder, der forsøgte at forlade Tyskland. Cecilie Felicia Stokholm Banke fra Dansk Institut for Internationale Studier fortæller i udsendelsen om politikken i 30’erne, der har ført til spørgsmålet om, hvad man kunne have gjort for at redde jøderne fra Holocaust. Hun fortæller i udsendelsen om de historiske forhold, der styrede handlingerne og om man kan lære noget af historien. Udsendelsen i serien om Folkedrab er en del af Den2Radios magasin Forskning & Videnskab.

Den dag kvindern fik valgret:
Den 5. juni 1915 fik kvinderne valgret. De gik i takketog til kongen på Amalienborg. Den 23 årige Nanna Elisabeth Bojsen Jensen var med, og skrev en beretning om optoget. I dag 100 år efter var der også kvindeoptog, med kvinder klædt som i 1915.

Forskning og videnskab: Antropologi 2
Vi hører det tit: undervisning, socialt arbejde og behandling i sundhedssystemet skal være evidensbaseret, så man er sikker på, at det virker. I den anden udsendelse om antropologi stiller antropologen Steffen Jöncke fra Københavns Universitet nogle grundlæggende spørgsmål ved den brug der er af evidens og siger, at det er en form for magi. Udsendelsen er den del af Den2radios magasin Forskning & Videnskab.

Børneliv: Fremtiden
Serien Børnelivs 17. udsendelse drejer sig denne gang om fremtiden. Den fremtid, der ligger langt væk, hvor perspektiverne ser dystre ud og får konsekvenser for menneskeheden og for vores børn. Vores miljø er fuldt af stoffer, vi ikke har kontrol over, og de er allevegne - bly, phthalater, flour og flammehæmmere er bare nogle af dem. Betyder det at de næste generationers børn bliver langsommere og tvekønnede? Noget tyder på det. Vi taler med to forskere : professor i miljømedicin Philippe Grandjean og professor i vækst og reproduktion Anders Juul. De siger begge, at der sker alvorlige forandringer både i forhold til hjerne og køn og appellerer til handling både i forhold til mere viden og handling konkret og politisk. Vi taler også med 6 børn, der fortæller om deres umiddelbare oplevelse af fremtiden, sådan som de ser den, når man er 11,12 år og går i 5'e klasse. 

Foucault 3
Biomagtens indflydelse handler det om i det tredje og sidste program i serien om Michel Foucault. Vi skal være åh så sunde alle sammen. I alle aspekter af livet disciplineres den enkelte til at leve op til et ideal, som for de fleste er uden for rækkevidde. Det aktualiserer lektor ved Syddansk Universitet Dag Heede, når han fortæller om Foucaults tanker, og sætter dem i forhold til nutidige samfundsmæssige forhold og det herskende sundhedsideal.

New York 9: Ghettodrengen
Det var ghettodrengen, Fab Five Freddie, alias Freddie Braithwaite, der opfandt rappen. Han fortæller i serien Nee York New York om bydelsen Upper East Side. Det er Anne Mette Lundtoftes essays, der ligger til grund for Søren E. Jensen og Jytte Nordholts montager fra New Yorks bydele.

Forskning og videnskab: Livslang læring 4
I løbet af et arbejdsliv kan der være nogle tidspunkter, hvor man vil lave et skift, så ens beskæftigelse kommer til at passe bedre med de ønsker til arbejdet man har eller de muligheder, der er for beskæftigelse inden for et område. Vejleding er en hjælp til at få afklaret, hvordan man kommer videre med at realisere sine ønsker.
Pia Cort fra Aarhus Universitet fortæller om en undersøgelse af, hvordan vejledningen fungerer, og hvordan den i dagens Danmark kan være med til at begrænse folks ønsker om forandring. Udsendelsen er den del af Den2radios magasin Forskning & Videnskab, der handler om Livslang læring.

Samf.: Redningsaktion i Nordatlanten
"Redningsaktion i Nordatlanten?” – med et tilføjet spørgsmålstegn. Sådan lyder overskriften på ugens Samf., hvor Ove Weiss midt i usikkerheden under det døde løb mellem blokkene ser på tre faktorer, som kan blive afgørende for udfaldet af torsdagens folketingsvalg. Han analyserer for det første tvivlerne, hvis tillid til Lars Løkke Rasmussen er det halve af vælger-gennemsnittets, for det andet Uffe Elbæks nye parti Alternativet og for det tredje valget i Nordatlanten, som både i 1971 og i 1998 bestemte farven på den danske regering. Konklusionen denne gang er, at valget i Grønland og på Færøerne kan blive redningen for en rød regering – og også for en blå, evt. med oprettelse af et arktisk ministerium som tak for redningsdåden.

Bag om biografier
”Det er næsten en penneført biografi” lyder professor Birgitte Possings dom over den nyligt udkomne biografi om musiker og forretningsmand Bent Fabricius-Bjerre. Som akademiker har Birgitte Possing beskæftiget sig med biografigenren, og fulgt dens udvikling og voksende succes hos læserne. I udsendelsen Bag om biografier taler Anna Bruun Lund med henholdsvis Birgitte Possing og journalist og forfatter Danni Travn om ’Bent Fabricius Bjerre – en biografi’.  For hvordan er det egentlig at sætte andre menneskers liv på skrift? Hvor starter man og hvordan kommer man udover rollen som pennefører? Lyt med, når Anna Bruun Lund går bag om biografien og spørger ind til, hvordan man finder mønstrene i et liv og skriver om et menneske, der egentlig ikke bryder sig om at kigge tilbage.

Klassisk på nettet: Aftenmusik
Klassisk på nettet spiller i denne uge musik, der er komponeret til aftenen og natten: Sommernatsmusik, natten i bjergene, filmmusik og den slørede måne.  Musikken er bl.a. af Niels W.Gade, Franz von Suppé, Alexander Borodin, Richard Strauss og Schönberg