Museer skaber viden: Et palisadeanlæg fra stenalderen 3

Udsendelse d.15. - 21. februar. 2020
Udsendelse d.23. - 29. september. 2017

Udgravning af hul

Når man laver en udgravning af et palisadeanlæg fra stenalderen, er det de små detaljer, der giver arkæologerne mulighed for at bestemme, at hvor der har stået en pæl for 5000 år siden, for selve pælen er forsvundet for lang tid siden. På billedet til venstre kan man se, hvordan farvenuancer i jorden viser, at der har været lavet en nedgravning af en pæl. Arkæologen Pernille Rohde Sloth har trukket en ring rundt om for at markere, hvor hullet har været og har gravet halvdelen ud, så pælehullet kan blive dokumenteret.  

I den første udsendelse om palisadeanlægget på Stevns, blev prøveudgravningen i 2016 beskrevet, og man kan også høre om den viden, man har om palisadeanlæg. I den anden udsendelse kom vi med ud på udgravningen, der blev lavet for at udgrave en større del af anlægget. Arkæologerne Mette Madsen og Pernille Rohde Sloth fra Museum Sydøstdanmark fortæller videre om udgravningen, og det praktiske arbejde, der skal foretages, når man skal registrere oplysningerne, så man kan arbejde videre med materialet. Det er dels deres eget arbejde, men andre forskere skal også i fremtiden kunne tage deres beskrivelse frem, og få svar på, hvad der præcist blev set, og hvad det var for nogle valg, der blev gjort. Nogle af de valg, der bliver gjort skyldes, at der kun er en begrænset mængde tid til rådighed for udgravningen. Der er blevet givet en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen til en udgravning, der kan dokumentere palisadeanlægget, men den bevilling giver kun mulighed for at arbejde i en begrænset periode, og det gælder derfor om at prioritere, så det vigtigste bliver udgravet.

 

Medvirkende

Pernille Rodhe Sloth

Pernille Rohde Sloth er cand.mag. forhistorisk arkæologi og udgravningsleder på Museum Sydøstdanmark.

Mette Madsen

Mette Madsen er cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Hun arbejder med administration af arkæologiske udgravninger og sagsbehandling, og indgår i Museum Sydøstdanmarks team, der arbejder med sikring af kulturarven i forbindelse med anlægsprojekter. Hun har et særligt ansvar for koordinering af udgravninger og koordinering af naturvidenskab på arkæologiske udgravninger.

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Museer skaber viden