Gamle pædagoger: Hvad skal vi med skolen?

Udsendelse d. 1. - 7. februar. 2020
Udsendelse d. 16. - 22. juni. 2018
Udsendelse d. 8.- 14.oktober. 2016

Den seneste reform af folkeskolen har udløst megen kritik. Årsagen er, at skolen ikke længere har til formål at gøre eleverne til dannede medborgere, men skal forme dem så de bliver lydige og flittige medarbejdere i produktionen. En af kritikerne er lektor Brian Degn Mårtensson, der netop har udgivet bogen ’Tilblivelse og Tilsynekomst’. Han fortæller om baggrunden for sin kritik, og om den modstand som kritiske røster møder i dagens Danmark. 

MEDARBEJDER

Egon Clausen

PROGRAMSERIE

Gamle pædagoger