Retsvidenskab 2: Retssager mellem det offentlige og borgerne

Udsendelse d.7.-13.januar. 2023
Udsendelse d. 8. - 14. juni. 2019

Det offentlige er  hvert år part i mange retssager mod borgere ellerr virksomheder, hvor det fx kan være borgere, der ikke er enige i et skattespørgsmål. Det, at man kan føre sager mod staten, er historisk set ikke nogen selvfølge, og selv om det står i Grundloven, at man kan gøre det, så er der lagt nogle kraftige begrænsninger ind i lovgivningen.

Sagerne mellem det offentlige og bogerne føres ved domstolene. Men det er en usædvanlig måde Danmark, har valgt at gøre det på. Det gælder både hvordan det foregår på i retten, og hvem der fører det offentliges sager. Det kan give nogle problemer i forhold til at sikre, at der er en kontrol med det offentliges forvaltning, så det ikke blot er et spørgsmål om at vinde sager men om at komme frem til det rigtige resultat. Hvad man gør for at sikre sig, at det danske system virker, og hvorfor det ser ud som det gør, har lektor Frederik Waage behandlet i sin doktordisputats "Det offentlige som procespart," som han fortæller om. I den forbindelse kan man også høre, hvorfor det kan være vigtigt at se på den historiske udvikling for at forstå nutiden.

Medvirkende

Frederik Waage er lektor og forsksningsleder ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Han er tidligere fuldmægtig i Familie- og Forbrugerministeriet og advokat ved Plesner advokatfirma, og blev i 2017 dr. jur. med afhandlingen "Det offentlige som procesret – Forvaltningsrettens virkning i civilprocessen".

Foto: Syddansk Universitet.

Litteratur

Waage, F. (2017). Det offentlige som procespart, forvaltningsrettens virkning i civilprocessen (1. udgave ed.). København: Karnov Group.

 

 

 

 

 

 

Frederik Waage bruger i sin disputats bl.a. en retshistorisk og komparativ metode. Vil man læse mere om retshistorie kan man læse Tamm, D. (2005). Retshistorie, Danmark - Europa - globale perspektiver (2. udg. ed.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Bogen fører retsudviklingen fra romerretten og middelalderens danske lovgivning frem til i dag. Hovedvægten er lagt på lovgivning, retsvidenskab og retspraksis som grundpillerne i juristens virke.

 

 

 

 

Udsendelsen er støttet af Dreyers Fond.

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Retsvidenskab