Retsvidenskab

I medierne hører man ofte jurister fra universiteterne, der giver deres ekspertvurdering af en sag. Det man til gengæld sjældent hører om er, den forskning de laver. Det er helt anderledes end naturvidenskaberne, hvor man ofte hører om en nye forskningsresultater. Den2radios serie Retsvidenskab vil rette lidt op på det forhold ved nogle nedslag i retsvidenskabelig forskning.

Serien lægger bredt ud med en introduktion til retsvidenskab, og vil efterfølgnede give eksempler på konkret forskning og den ramme den foregår indenfor. Der vil fx blive set på, hvordan man kan forstå lovgivningen ved at se på andre landes lovgivningssystemer, forholdet mellem EU-retten og dansk ret, og hvordan man kan forstå nutiden ved at se på den historiske udvikling. Der vil også blive set på, hvordan man kan forstå retten som noget, der involverer mennesker og samfundet.

Serien er støttet af Dreyers Fond.