Retsvidenskab 3: Retssociologi

Udsendelse d.14. - 20.januar. 2023
Udsendelse d. 15. - 21. juni. 2019

Der er flere muligheder for at se på retten. Den mest almindelige er at se på, hvad der er gældende ret. En anden mulighed er at undersøge, hvordan lovgivningen ikke blot burde virke, men hvordan den i praksis virker. Det er et af de områder som retssociologien beskæftiger sig med, og som professor i retssociologi ved Aarhus Universitet, Bettina Lemann Kristiansen, fortæller om. Hun giver eksempler fra sin egen forskning i ikke-juristers brug af jura og retshjælp.

Retshjælp kan optræde på forskellig vis, der kan både kan være tale om rådgivning og økonomisk hjælp til at føre sager. Der har været et kraftigt fald i, hvad det offentlige bruger til retshjælp, og man kan høre om nogle af årsagerne til den udvikling.

Medvrkende

Bettina Lemann Kristiansener professor i retssociologi ved Aarhus Universitet. Hun er uddannet cand.jur. og tog sin ph.d.-grad i 2001 med afhandlingen "Pantefogderne og deres retsanvendelse i retssociologisk belysning".

Foto: Aarhus Universitet.

Litteratur

Man kan læse mere om retshjælp i

Olaf Halvorsen Rønning & Ole Hammerslev (red.): Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. (kan downloades)
Bettina Lemann Kristiansen: "Retshjæp - fortsat et udækket behov?". Thomas Gammeltoft-Hansen & Jens Vedsted-Hansen (red.): Protecting the rights of others, festskrift til Jens Vedsted-Hansen. Kbh: DJØF, 2013.

 

Dalberg-Larsen, Jørgen, & Lemann Kristiansen, Bettina. (2014). Lovene og livet, en retssociologisk grundbog (6. udg. ed.). Kbh: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Bogen er en introduktion til retssociologi.

 

 

 

 

 

 

Hammerslev, Ole, & Rask Madsen, Mikael. (2013). Retssociologi, klassiske og moderne perspektiver. Kbh.: Hans Reitzel. I "Lovene og livet" er der nævnt en række retssociologer. Hvis man vil læse tekster af disse, kan man finde et udvalg af originaltekster i "Retssociologi, klassiske og moderne perspektiver".  Der er også introduktionsartikler.

 

 

 

 

 

Udsendelsen er støttet af Dreyers Fond.

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Retsvidenskab