Ronkedorerne: Danske skilte, Heden, Glidninger og Grundtvig

Udsendelse d.20. - 26.april. 2019

Ronkedorernes bøger april 2019

 

Egon Clausen om Hans Jørgen Degn: Heden, Aarhus Universitetsforlag.
Gennem et langt arbejdsliv har biologen Hans Jørgen Degn betragtet og undersøgt de danske heder. Det har ført til en omfattende viden om hedernes udvikling og tilstand, som her præsenteres i en samlet fortælling om deres fremtid. Bogen fortæller en nøgtern og alligevel passioneret historie om et stykke dansk natur- og kulturarv, der er i fare for at forsvinde.

 

 

 

 

Nikolaj Ifversen om Jakob Engberg: Danske skilte. Book Lab. 294 sider.
Bogen indeholder 300 sider med skrifter af enhver art, i ethvert materiale og med fotos af skilte fra hele landet – nye og gamle, store og små, alle med det gode håndværk til fælles.
Bogens billedside er suppleret af beretninger, interviews og små fortællinger fra danske skiltemalere, arkitekter, grafikere og skriftdesignere.


 

 

 

Jens Raahauge om antologien: Glidninger, redigeret af Lejf Moos. Aarhus Universitetsforlag.
Udgangspunkt for bogens undersøgelser er en undren over, hvordan og hvorfor udefra initierede forandringer af relationer eller tankemønstre ikke registreres af berørte agenter, hvorfor aspekter af styring og ledelse ubemærket glider ind i tænkning og praksis.

 

 

 


Georg Metz om Jes Fabricius Møller: Grundtvigs død. Aarhus . Grundtvigianismen ses ofte som den lyse modpol til det formørkede Indre Mission, men Grundtvig var i virkeligheden anti-demokrat og stor tilhænger af enevælden.Myten om sammenhængen mellem Grundtvig og socialdemokratiet og velfærdsstaten punkteres sagligt og effektivt.

MEDARBEJDERE

Egon Clausen, Georg Metz, Jens Raahauge, Nikolai Ifversen

PROGRAMSERIE

Ronkedorerne