Samfundsord: Staten

Udsendelse d.15. - 21. maj. 2021

En ny serie på den2radio begynder i denne uge. ’Samfundsord’ er titlen og tager aktuelle og bevendte ord under kærlig behandling og forsøger ved hjælp af idéhistorien og samfundsteorien at blive klogere på de ord, vi bruger, når vi diskuterer med hinanden om verden omkring os.
I dette afsnit taler Janus Elmstrøm Lauritsen med adjungeret professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Hans Henrik Bruun. Han hjælper os med at forstå den tyske sociolog Max Webers begreb om staten, det legitime herredømme og bureaukratiet samt ikke mindst hvordan der er blevet rykket ved grænserne mellem embedsværk og politikere under håndteringen af covid-19.

Hans Henrik Bruuns bog er udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Musik: Janus Elmstrøm Lauritsen

Tilrettelæggelse:  Janus Elmstrøm Lauritsen og Magnus Rothberg

Foto: den2radio

PROGRAMSERIE

Samfundsord