Talebobler: Traktoren der skammer sig

Udsendelse d. 2. - 8. maj. 2020

’Talebobler’ kalder Egon Clausen en ny serie, hvor han vil kommentere verdens gang, sådan som den tager sig ud fra en af de udkanter, han befinder sig i. Udkanter er der nemlig mange af. Der findes etniske, religiøse, økonomiske, geografiske og kulturelle udkanter. Hvis man er gammel, er man havnet i en aldersudkant. Hvis man er fattig er man dømt ude af den store forbrugsfest. Om alle disse udkanter er der noget centralt at sige om vor tid. Det forsøger Egon at gøre.
Denne gang filosoferer han over Ferguson-traktoren, der i sin tid var meget populær blandt danske landmænd. Da den kom til landet troede alle, at den ville bringe gode tider til alle, men sådan gik det ikke.   Den var første led i mekaniseringen og affolkningen af landbruget og dermed livet i landsbyerne. Ferguson-traktoren skulle skamme sig, og det gør den måske også?

Foto: da.wikipedia.org

MEDARBEJDER

Egon Clausen