Børneliv: Omsorgssvigt

Udsendelse d. 15. - 21.marts 2014

I forlængelse af de alvorlige sociale sager de seneste år om mistrivsel og omsorgssvigtede børn har vi
sat spot på beskrivelser, handlemetoder og professionelt faglige vurderinger af problemet omsorgssvigtede børn i bred forstand.
Desværre er tallet for omsorgssvigt ikke faldet over årene, men det har ændret sig og er blevet mere komplekst, siger fagfolkene, og det er nødvendigt også at fokusere på den såkaldte stilfærdige omsorgssvigt og den omsorgssvigt, der stammer fra karriereforældrene.
En række eksperter fortæller om de iagttagelser og den viden de har om dagens omsorgssvigt, de ser alle alvorlig problemer og det bekymrer dem, at der ikke er midler og tid til at sætte ind overfor problemerne.
I lyset af de besparelser, der rammer det sociale område i disse år, oplever de professionelle utilstrækkelige indsatser, der har et dårligt eller middelmådigt barneliv som følge.

De tal, der omtales i udsendelsen, er taget fra en SFI-rapport, der er baseret på en landsdækkende, repræsentativ
interviewundersøgelse af 3000 unge på 25 år, gennemgang af 900 kommunale børnesager m.fl., der blev gennemført i 2008.
1.Delrapport, Børnemishandling i hjemmet, ved Mogens Nygård Christoffersen udgivet i 2010.
Der foreligger flere delrapporter indenfor feltet (bl.a. om selvskade og spiseforstyrrelser) og på SFI arbejdes der fortsat med undersøgelsens data og delemner.

Medvirkende: Børnehavepædagog Margot Clemmesen, familievejleder Pia Lund-Nielsen, psykolog Lars Rasborg samt den 20-årige Sara.

Den første udsendelse i serien kan I finde i vores arkiv - den handler om overvægtige børn.

Hvis du vide mere om omsorgsvigtede børn:

Move 1

SFI, Det nationale Center for Velfærd : Her kan du finde forskningsrapporter om social støtte for den brede vifte af omsorgsvigtede børn.
KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har med midler fra Socialstyrelsen i december 2013 offentliggjort et udviklingsprojekt til tidlig opsporing af socialt udsatte børn. Projektleder er  Jill Mehlby.

Cand.psyk, specialist i kliniske børnepsykologi Lars Rasborg

Udsendelsen er støttet af Familien Hede Nielsens Fond.

MEDARBEJDERE

Kristina Grosmann Due, Anne Eggen, Kirsten Rønn

PROGRAMSERIE

Børneliv