Børneliv: Fremtiden

Udsendelse d. 17. - 23. februar. 2018
Udsendelse d.13. - 19.juni. 2015

Hvordan ser fremtiden ud? I udsendelsen fokuserer vi på nogle af de stoffer vi har i vores miljø, der bl.a. forårsager nedsat koncentration, nedsat fertilitet og faldende fødselstal. Det er dystre udsigter, men det er en kendsgerning, at skaderne ved stofferne f.eks. ftalater, bly, kviksølv kunne minimeres, hvis vi tænker os om. Mange økonomiske og politiske hensyn bremser for effektive tiltag. Professor i miljømedicin Philippe Grandjean fortæller bl.a. om undersøgelser af færøske børn, der har store mængder bly i kroppen fordi de spiser meget fisk, og professor i vækst og reproduktion Anders Juul, der fortæller om misdannelser, forsinket pubertet og tidlig pubertet pga. af hormonstoffer i bl.a. fødevarer og lotion. 


I udsendelsen er den så fjerne fremtid, repræsenteret ved 6 børn fra Guldborgs Skolen, Nørrebro i København Karl Albert Kunckel, Anton Lihme Egerod, Abdou Benjamin Secna, Sofia Liva Nilesen, Frida Justine Ibdorf, Sally Sofia Graugaard Zacharias, alle fra 5.klasse og 11-12 år.


Medvirkende: Philippe Grandjean, professor i miljømedicin, dr.med og forskningsleder på Syddansk Universitet i Odense. Siden 2003 adjungeret professor i miljømedicin på Harvard School of Public Health. Desuden er han lægeligt sagkyndig i Sundhedsstyrelsen. Han er medlem af flere videnskabelige redaktioner og blev i 2002 redaktør at det internet-baserede tidsskrift “Environmental Health”.
Anders Juul, Professor ved Center for Hormonforstyrrende stoffer, leder sammen med Jorma Toppari, Professor ved Turku Universitet af EDMaRC, Internationalt F orskningscenter for danske og udenlandske forskere, der imødekommer EU’s og WHO’s ønske om, at forskning i hormonforstyrrelser styrkes og internationaliseres.Link til danske børns velfærd Børn og unge i Danmark velfærd og trivsel 2014  SFI – det nationale forskningscenter for velfærd
Link til Center for Hormonforstyrrende Stoffer, http://www.cend.dk/
Link til EDMaRC,http://www.edmarc.net/index.html

Børneliv er støttet af Knud & Dagny Gad Andresens Fond og Lauritzen Fonden.
 

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Kirsten Rønn, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Børneliv