Civilsamfundet - mellem stat og marked

Udsendelse d.7. - 13. maj. 2022

Civilsamfundet er det liv der leves i frivillige foreninger og sammenslutninger. Gennem generationer har det formet samfundet via organisering og frivilligt arbejde, og gennem udvikling af det lokale demokrati har det formet danskerne. Men i dag er civilsamfundet presset og svækket. Over en årrække er det blevet klemt både af markedet og af den offentlige sektor. Trods politiske strategier for at styrke civil¬samfundet og hyldester til det frivillige arbejde står det svagere end før, og det svækker også dansk demokrati og de politiske beslutningsprocesser. Egon Clausen taler med forfatteren Knud Vilby om hans bog: Civilsamfundet - mellem marked og stat. Bogen er udgivet på Forlaget Frydenlund.

Foto: saxo.com

 

MEDARBEJDER

Egon Clausen