Den2Radio - Uge 12 - 2021

Udsendelse d.20. - 26.marts. 2021

InterMetzo
Georg Metz harcelerer over dommen ved Byretten hvor en kvinde blev dømt 2 års fængsel for sin optræden under en truende og voldelig demonstration mod corona-restriktionerne. Hun opfordrede sine meddemonstranter til at smadre byen og stillede sig i spidsen for hensigten. Så faldt fars hammer. Var situationen principielt bedre hvis hun kun havde fået et? Det glade vanvid der sætter straf i perspektiv.

Håndværk 1. Tømrerfaget
Hvordan ser det ud med at tiltrække de unge til faglige uddannelser og hvordan får man dem til at vælge dem? Og vil automatisering og robotter forandre de arbejdsprocesser håndværkerne kender? Nogle fag forsvinder, fordi efterspørgsel og markedet ikke er der, andre fag ændrer sig markant eller er helt nye i takt med teknologiens udvikling. I den første podcast er det tømrersvend Helga Mathiassen og uddannelseskonsulent Morten Lehmann 3F, der får ordet.

Et homofilt liv 3
Som en del af Dansk Folkemindesamlings arbejde med UNESCOs 2003 konvention om verdens immaterielle kulturarv har antropologen Ole Møller Markussen talt med en række informanter, der har tilknytning til foreninger for seksualitets- eller kønsrelaterede mindretal. Doris Lillebil Pollas der er født i 1924 fortæller her i tredje kapitel om livet i efterkrigstidens København.

Antikkens metafysik 3
I serien Antikkens Metafysik er Kristian Larsen fra Københavns Universitet kommet til Platon, som er en af de vigtigste filosoffer i den europæiske filosofis historie. I en metafysisk sammenhæng er Platons idélære helt central og en nøgle til bedre at forstå de religiøse strømninger i den vestlige del af verden. Musikken i programmet er fragmenter, som er blevet overleveret fra det antikke Grækenland.

Anslag - Marts 2021 - 4
Talemaskinen, den tidligere franske præsident François Hollande er en topfigur, der ikke ville være det, men som alligevel blev det og indimellem forsøgte at være det. – Skal man sige undskyld for at have tjent bunker af guld på slaveri? Det har nemlig indpodet en skjult sygdom i det europæiske menneske, som gør os ufølsomme over for de andres smerte. Skjult har også årsagen været til al læsning, indtil Jacques Berg fik den åbenbaret ved at læse. Lytterne kan nok høre at det er forfatteren Jacques Berg der huserer med sit Anslag.

Helle Helle i ødemarken 
På en bænk nær Ødemarken i Midtsjælland sidder forfatteren Helle Helle og taler med den2radio’s Søren E. Jensen om hendes nye roman Bob som måske er et selvportræt. Det litterære år blev skudt godt i gang, da Helle Helle i begyndelsen af januar sendte romanen på gaden. Bob holder bl.a. af vejnavne, og derfor mødtes de to nær en vej, som bærer et navn der er som taget ud af en Helle Helle-roman nemlig Ødemarksvej.

H.C.Andersen: Kærestefolkene
Kærestefolkene af H.C.Andersen er inspireret af hans erindring om sin ungdoms forelskelse i Riborg Voigt - købmandsdatteren fra Fåborg i 1830 da han var 25 år. Den læser Elga Olga.

Søndagsfortælling: Man kunne skabe et paradis her
Søndagsfortællingen handler om Kresten, der er vendt hjem til, hvor han kommer fra for at overtage sit fødehjem. Det er en døende egn - de, der har boet i husene og på ejendommene er gamle, og efterhånden som de forsvinder, forsvinder de steder, de har boet: De bliver opkøbt og revet ned. Glemt. Men Kresten er ikke kommet hjem bare for at kigge. Han ser muligheder. Man kunne skabe et paradis her! Men så er der selvfølgelig lige nogle forhindringer, der skal forceres først. Jacob Skyggebjerg læser sin egen fortælling.

Klassisk på nettet, Anderledes instrumenter
I Klassisk på nettet i denne uge spiller Kirsten Rønn musik med lidt anderledes instrumenter end de allermest gængse. Vi hører også specielle instrumentsammensætninger, som f.eks. en elektronisk symfoni, arktiske fugle sammen med et symfoniorkester, fire fløjter sammen, Tubaen Tobby og en ekvilibristisk sanger.

Foto: Anne Eggen