Den2Radio - Uge 18 - 2021

Udsendelse d. 1. - 7. maj. 2021

Danmark lukker mere og mere op, men den2radio har været åben i hele den lange mørke coronatid. den2radio har fødselsdag d.1.maj. I 13 år har radioen eksisteret med den ugentlige flade med podcasts om kultur og samfund – den2radio’s fundament. Vores non-kommercielle radio har hele tiden eksisteret på fondsmidler samt støtte fra lytterne, og det håber vi kan fortsætte mange år frem. Vi takker lytterne for god opbakning og fine tilbagemeldinger.

InterMetzo
Georg Metz anklager i direkte vendinger regeringen for at fjerne sig fra det menneskesyn landet officielt bekender sig til i FN’s charter og konventioner. Efter 2.verdenskrig svor nationerne indbyrdes fred med fundamentale regler for konflikter mellem stat og borger baseret på moralfilosofi og fælles kulturelle principper. Danmark som nation blev i årtier beundret af omverdenen som humanismens stjernestunder, men nu udstilles et 4 årigt barn som prøvesag for hvor langt staten kan gå for at undslå sig humanitære og andre indlysende forpligtelser.

Landbrugsmagasinet
Livet på landet og i landsbyerne er under forandring i disse år. Traditionelle værdikæder og tilhørsforhold ændres radikalt. Også i landbruget sker der store forandringer med finansielle og generationsskifteudfordringer. Begge kan åbne for store ændringer i ejerskabet og ejerkredsene til landbrugsjorden. En gradvis liberalisering af landbrugsloven kulminerede med L37 i 2015 – og siden har investorer kunnet opkøbe og drive landbrug i Danmark. En række meget heterogene aktører har investeret i og etableret fødevareproduktion siden. Det er ikke tidligere undersøgt i dansk sammenhæng, om, og på hvilken måde, ejerform eller investeringsrationale i landbruget påvirker lokal udvikling og trivsel i lokalsamfund. Men det er fokus for en ny undersøgelse af Center for Regional- og Turismeforskning, der med støtte fra Landdistriktpuljen er i gang med at skabe et indledende overblik over aktører og lokale effekter – den første delrapport er udkommet - og den skal programmet i dag handle om.  

Det europæiske Hus
Det europæiske Hus har et indslag om Angela Merkel - den mest magtfulde politiker i nyere europæisk historie. Den – hidtil – ubestridte leder af Europas vigtigste land, og reelt det nærmeste kontinentet kommer en chef. Til efteråret slutter en epoke. Et andet indslag handler om da kommissionsformand Ursula von der Leyen i 2019 præsenterede EUs grønne pagt, for da vurderede EU- Kommissionen, at der skulle skaffes ca. en billion euro over de næste 10 år for at gøre planen til virkelighed.

Håndværk. Smedefaget.
I denne uge handler det om smedefaget. Smeden arbejder med metal og skal være i stand til at vælge det rette metal og de rette arbejdsredskaber til forskellige opgaver, som det hedder i guiden til smedeuddannelsen. Går man tilbage i historien er smeden en vigtig mand i landsbyerne og på markedet. Han lavede redskaber, værktøj og våben. I dag er smedens arbejde en del af den teknologiske udvikling, ligesom de redskaber smeden arbejder med benytter sig af avanceret robotteknik.

Nostalgi er ikke hvad det har været
’Nostalgi er ikke hvad det har været’ har Erik Kramshøj kaldt sin serie, og netop denne har han givet undertitlen: ’associations- befængt musikindtryk gennem et par menneskealdre’. Det er bl.a.om The Beatles.

Det værste til sidst. Tøj til tiden.
Anne Hjælmsøs novellesamling ’Det værste til sidst’ handler om livets sidste faser, et stille råb om hjælp inden tiden rinder ud. Novellerne er opstået på baggrund af personlige erfaringer med gamle og syge i familien og blandt venner. Hun ønsker via litteraturens muligheder at vise, hvilken afmægtig situation de givne personer er i. Denne uges novelle er ’Tøj til tiden’.

Anslag - maj 2021 – 1
Jacques Berg starter i denne uge med at understrege, at han er et frit menneske og fortæller derefter, hvorfor fremmedord bør altid hilses velkomne, og at »ombydsman« kun er ét af (ganske vist få) danske låneord i fransk. Hvis man vil vide, hvilke spørgsmål der stilles en ansøger om fransk statsborgerskab på et kontor i Marseille, bør man lytte med i denne uges Anslag.

H.C.Andersen. Tepotten.
Tepotten er det ugentlige eventyr af H.C.Andersen. Det er inspireret af hans besøg på en forfalden gårdsplads i Toledo i Spanien i 1862. ’Der er mere i eventyret af mig selv end af Toledo’, skrev han senere. Det er Siegfred Johansen der læser det.

PHARAOS KLASSIKERE: Himmerlandshistorier af Johs. V. Jensen
Pharaos Klassikere fortsætter med Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier. Den om ”Thomas i Spanggaarden” stod første gang trykt som føljeton i Illustreret Tidende i januar og februar 1898. Det er en grum skæbnehistorie om en ondsindet mand, der livet igennem hævner sig på den rival, der fik Jørgine for næsen af Thomas.

Søndagsfortælling : White pride
Jacob Skyggebjergs ugentlige Søndagsfortælling er denne gang om Kravle, der er vendt hjem til provinsen - det gik ikke i hovedstaden. Vi er med ham gennem hans første dag i hjembyen, hvor alting stort set er ved det gamle. Men det betyder jo ikke at det er kedeligt - tværtimod!

Foto: den2radio