Den2Radio - Uge 24 - 2022

Udsendelse d.11. - 17. juni. 2022

Intermetzo
Georg Metz har sat overskriften ’Det aflagte parti’, og det kan jo ikke være andet end Dansk Folkeparti. Her på falderebet med Dansk Folkeparti og dets besnakkende prokurator som sidste formand, inden låget smækker på. DF skabte aldrig noget varigt og skød planmæssigt andres ideer ned. Tankegodset skulper nu videre i andre partier, men uden DF's tidligere slagkraft.

Landbrugsmagasinet juni 2022
I en menneskealder var England dansk landbrugs vigtigste eksportmarked. Det engelske morgenbord fik leveret smør, æg og bacon fra de danske andelsselskaber via havnen i Esbjerg. I dag er det andre fjernere markeder, der driver eksporten - men England har måske stadig noget at tilbyde Danmark, nemlig inspiration til en ny lov om hvordan man regulerer køb og salg af landbrugsjord. Hør mere om denne sag i Landbrugsmagasinet.

Tage Baumann og den tyske efterkrigstids schlagermusik 16
’Efter muren’. Det er overskriften på dette kapitel i Tage Baumanns efterhånden omfattende Tysklands krønike, hvor vi bevæger os ind i de forvirrende 90’er.

Sophia-samtaler – pejling af dannelse 10: At blive taget et andet sted hen.
Sophia, tænketank for pædagogik og dannelse, har indbudt mennesker med vidt forskellige baggrunde til samtale om dannelse; det begreb, som atter er kommet på den politiske og pædagogiske dagsorden, men ofte i en form, der peger i halvdannelsens retning: et målbart facit, en veldefineret størrelse. I Sophia-samtalerne ønsker vi – udtalt eller uudtalt – at pejle den dannelse, som ikke kan gøres til pensum, men som kan anes, når noget i samspillet mellem mennesker lykkes. Det er dette noget, vi leder efter. I den tiende udsendelse har Sophias Jens Raahauge besøgt børnebogsforfatter og medlem af Det danske Akademi Cecilie Eken for at tale om, hvad læsning af børnelitteratur kan betyde for børns liv og for deres forholden sig til verden.

En Digters Bazar, 17 En rejseskildring af H. C. Andersen
I En Digters Bazar er H. C. Andersen for alvor nået til bazarernes by, til Istanbul som den gang hed Constantinopel, Tyrkiets myldrende hovedstad, som ofte får Andersen til at sammenligne med de store europæiske byer. Og tyrkerne fremtræder så åbne og ærlige, så Andersens bliver ganske charmeret. I sidste uge hørte I om selve bazarerne, hele handelsbyer opdelte efter de forskellige håndværk. I denne uge skal I blandt andet høre om en anden slags bazar, nemlig slavindemarkedet, og desuden tager Andersens sight-seeing ham til de dansende dervishers kloster.

Bydelen Freihaus i Wien
Freihaus var på Mozarts tid i Wien en særlig by i byen – en by med særstatus - fri for skatter, med eget apotek og mølle og meget mere samt et teater, et ganske særligt teater Theater auf der Wieden. Der huserede teaterdirektør Emanuel Schikaneder. Han var altmuligmand: skuespiller, sanger, digter, dramatiker, impresario og altså teaterdirektør og den der skrev librettoen til Mozarts opera Tryllefløjten, som blev uropført der d.30.september 1791, hvor han også selv sang partiet som Papageno til uropførelsen. Theater auf der Wieden eksisterede kun i 14 år men nåede at opføre ikke færre end 350 stykker. Det er en historie med atmosfære.

Verden af i går 3
I Brasilien begyndte Stefan Zweig at skrive sit erindringsværk Verden af i går, der udkom posthumt, for i 1942 begik han og hans kone selvmord under indtryk af nazismens fremmarch og sammenbruddet af alle den gamle civilisations værdier. Karsten Pharao læser hele bogen her på den2radio, og han er nået til 3. del. Det er erindringer om tiden før verden gik af lave, hvor det østrig-ungarske kejserrige var en træg og ærkereaktionær stat og man som ung havde indtryk af, at alle bestræbelser i samfundet gik ud på at holde en hver forandring fra døren.

Flaget, følelserne og den gode fortælling
15. juni er kendt som Valdemars dag. Dagen har fået navn efter slaget i Tallinn 1219, hvor den danske konge Valdemar Sejr efter sigende fik sendt et banner fra himlen som tegn på Guds støtte, da kampen var allerværst for danskerne. Med flaget vendte krigslykken, så kongen og hans krigere endte med at vinde slaget. Siden da har dugen med det hvide kors på den røde bund været betragtet som Danmarks nationale symbol. Myten fra Tallinn er bestemt en god historie, men er det sandheden om fremkomsten af Dannebrog, eller er der en mere jordnær forklaring på, hvordan vi fik vort flag?
Forfatteren H.C. Bjerg mener at kende den virkelige fortælling.

Bob Dylan 3
I ti udsendelser tegner filminstruktør og forfatter Christian Braad Thomsen og journalist Erik Kramshøj et portræt af sangeren og sangskriveren Bob Dylan.  i 1960'erne således hans protestsange, der var soundtrack til ungdomsoprøret, samt hans elektriske, surrealistiske og syrerealistiske sange, der blev til i forbindelse med stofpåvirkning. I 1970'erne fandt han hvile i den mere enkle country-musik, men skrev også smertelige skilsmissesange, og i 1980'erne blev han kristen fundamentalist. Fra midt i 1990'erne udsendte han en række fremragende albums, hvor han vedkendte sig sin alder og forberedte sig på døden, og i det nye årtusind har han sågar udsendt et album med julesange. I denne uge er det Erik Kramshøj, der fortæller om hans mange facetter og spiller hans musik – også med navne som The Byrds, The Turtles, Joan Baez og Manfred Mann.

Foto: den2radio