Den2Radio - Uge 49 - 2023

Udsendelse d.2. - 8. december. 2023

InterMetzo
Georg Metz’ ugentlige knytnæve går til DF-talspersonen Mette Thiesen – tidligere Nye Borgerlige. Hun stillede statsministeren et spørgsmål om hvad ministeren vil gøre for at skabe tryghed for de kvinder som i den kommende julefrokostsæson ikke er trygge ved at hyre en taxi nu, hvor rigtig mange af taxichaufførerne er indvandrere. Ministeren afviste begribeligvis Thiesens påstand som vås. Men hendes spørgsmål blotlægger tilgængelige fordomme og lukker ikke for godteposen, før hele udtrækket af diskriminationens forestillinger om de diskrimineredes iboende hensigter er markedsført.

Hørelse: BEAR
Det skønnes at omkring 800.000 personer i Danmark har problemer med nedsat hørelse. Der foregår en rivende udvikling af høreteknologi, og høreapparater bliver mere og mere raffinerede mikro-computere. Et del eksempler fra hverdagslivet siger imidlertid, at der er behov for at forbedre identifikation af høretab og tilpasning af høreteknologi. BEAR er et stort, tværgående udviklingsprojekt udviklet mellem 2016 og 2021 til fordel for personer med høretab. I udsendelsen vil I møde Dorte Hammershøi, der er leder af BEAR-programmet og professor på Institut for Elektroniske Systemer på Ålborg Universitet, Torsten Dau, der er sektionsleder og professor på Institut for Sundhedsteknologi på DTU samt Anne Wolff, der er reservelæge og Ph.d.stud på Ålborg Universitetshospital.

Thise Mejeri
Landbrugsmagasinet mødte i sommeren 2018 Thises direktør Poul Pedersen på hans terrasse i Salling til en snak om det økologiske mejeris 30 årige historie. Da mejeriet og direktørens historie er tæt vævet sammen, blev historien om Thise også historien om Poul Pedersen. For nylig var det så slut, her mødtes økologiske mælkebønder fra hele Jylland for at tage afsked med Poul, der holdt sin afskedsreception på sit elskede mejeri med vanlig sans for høj cigarføring og godt humør. Vi genudsender i denne uge interviewet med Poul Pedersen og ønsker ham et godt otium.

Musik på trods 4. Erwin Schulhoff og Violeta Dinescu
I denne uge sender vi den 4.podcast i serien ’Musik på trods’ om komponister i Østeuropa i 1900- tallet, der alle har oplevet krig, undertrykkelse, tortur, flugt og modstand. 8 podcast med to komponister i hver og denne gang skal vi høre om Erwin Schulhoff fra Tjekkoslovakiet, der døde i koncentrationslejr og Violeta Dinescu fra Rumænien der er født i 1953 og stadig er iblandt os. Hun måtte forlade sit land for at kunne arbejde som fri kunstner.

Ronkedorerne - december 2023
den2radio’s Ronkedorer er indskrænket til to denne gang – nemlig Egon Clausen og Jens Raahauge – og de har hver medbragt to faglitterære bøger, som de får sig en fornøjelig snak om. Bøgerne, de omtaler er: Andrea Wulfs ’Prægtige Rebeller’ samt Edward Saids ’Uden sted’, Claus Grymers ’Min dør står åben til evigheden’ samt Bog om Kunstudstilling ved navn "Teknokroppen" i Herning.  

Pharaos Klassikere:  Blicher 2 
I novellen ”Ak, hvor forandret” udfolder Blicher i komediens form et elsket tema, som vi møder allerede i debuten, ”En landsbydegns dagbog” og også i andre af de kendte noveller, nemlig tidens forandrende magt. Fortælleren besøger sin studenterven hos dennes far, den gamle pastor Ruricolus, et sted i Himmerland. Der er netop høstgilde dagen efter på den store, lokale gård Tyreholm, og her møder vor fortæller en landsbyskønhed, Maren Tyrestrup, som ganske fordrejer hovedet på ham. Men den besøgende københavner gør en ret latterlig figur. Og det skal ikke blive bedre den følgende dag, hvor der er inviteret til andejagt på kammerrådens Svirumgård.

Hall og Jensen præsenterer 1971
Komponist Martin Hall og forfatter Søren E. Jensen præsenterer det andet program i serien "1970-1979", som denne gang dermed er nået til året 1971. Udsendelsesrækken præsenterer lytteren for en række nedslag og stemningsbilleder samt et væld af historier fra og om perioden, der af en norsk barokgruppe er blevet kaldt "årtiet, som den gode smag glemte". Musikalsk er der tale om både popsange, man havde glemt, samt om klassikere og eksperimenter, der kun kunne se dagens lys i halvfjerdserne.

Europas Idéhistorie 6. Oplysning.
Programmet om oplysning efterfølger udsendelsen om det videnskabelige gennembrud, som sidste podcast i serien behandlede. Opnåelsen af erfaringsviden om naturen, mennesket og samfundet førte til et opgør med autoriteter og traditioner, som tidligere havde bestemt formålet med menneskelivet. Med en aktivering af menneskets fornuft var troen på fremskridt i den enkeltes liv og samfundet stor. Fremskridtet skulle komme gennem OPLYSNING. Et projekt som en lang række tænkere på tværs af Europa var en del af. Først når det enkelte individ rationelt forstod oplysningsidéer som tolerance og harmoni, ville det frigøre sig fra kirken og adelens magt og opfylde dets egentlige formål: stræben efter lykke og personlig selvudvikling. Vi skal møde lektor emeritus Poul Lübcke, lektor Juliane Engelhardt, ph.d. Christian Egander Skov og professor Frederik Stjernfelt.

Jazzens historie 2. Louis Armstrong
Ud fra bogen ’Drømmejazz- jazzens historie belyst gennem 100 af de bedste cd'er’ har Christian Braad Thomsen i 2008 produceret denne serie til den2radio, og den kan man altid genhøre, så vi i gang med den anden af 22 og det er den store faderskikkelse i jazzen: trompetisten og sangeren Louis Armstrong.vi er nået til.

Foto: dankirke.lu