Den2Radio - Uge 50 - 2023

Udsendelse d.9. - 15.december. 2023

InterMetzo
Georg Metz er optaget af DR’s generaldirektør der på 14. år beklæder stillingen og til en årsløn som er det dobbelte af statsministerens. Det er Ekstra Bladet der farer frem med den historie og det er en skandale med så lang en embedsmandsperiode i en offentlig institution. Samme dag Ekstra Bladet tog affære, serverede DR en genoplivning af Inspector Morse forud for og efterfulgt af det vanlige læs genudsendelser samt en julemusikquiz fra 2021. Ingen gider klage, institutionen er faret hen. Bortset fra ærgrelse over at en så stolt og stor institution er ligegyldiggjort fraregnet radioens få lommer af trøsterige undtagelser, forløber hverdagen i sorg og smerte over krigen i Mellemøsten. Fremtiden, hvad med den og freden mellem palæstinensere og palæstinensere. Og jøder og jøder imellem? Historien gentager sig ikke, men nutiden ligner oldtidens indbyrdes krigende stammer.

Foreningen for regenerativt landbrug
Foreningen for regenerativt landbrug introducerer sig selv med følgende tekst: ”Regenerativt Jordbrugs formål er at bringe samfundet i samklang med det økosystem, som mennesker og jordbrug er del af. Vi søger den drastiske omstilling af dansk landbrug, fra en klima- og miljøbelastning til en økologisk og social gevinst for samfund og natur. Vejen til et sådant landbrug indebærer øgning af biodiversitet i kulturlandskabet, kulstofbinding, mikroliv i jorden og dyr på græs – regenerativt jordbrug.” Ane Kirstine Aare er forsker på Roskilde Universitet og deltager i Regenerativt Jordbrugslaboratorium. Hun er også med i projekt GrainLegsGo, der handler om at udvikle bælgfrugter som fødevarer i et tværfagligt samarbejde mellem Aarhus Universitet,  RUC og en lang række forskellige aktører. Udover Ane Kirstine Aare skal I også møde Anne Rehder og Henrik Volf-Nielsen, der begge er medlemmer af Økonomigruppen i Foreningen Regenerativt Jordbrug samt Sarah Hellebek, underviser på Jordbrugsskolen.

Hørelse: Test og tilpasning
Den klassiske høretest er en test, der måler høreniveau i hertz - høje og dybe toner og svingninger pr.sekund, der sendes ind i øret. Men kunne man udvide høretesten, så den siger noget om hvordan og hvad den enkelte opfatter af tale, musik, støj - i det hele taget de hverdagslyde, som omgiver os? Ph.d studerende Line Nim Lorentzen fortæller om sin forskning, der omfatter omtrent 2000 patienter med hørenedsættelse af forskellig grad. Spørgeskemaet kaldet SSQ12 - The Speech, Space and Qualities of Hearing Scale stiller spørgsmål netop til den enkeltes lydopfattelse og skelne-evne. Spørgsmålene skal være valide og kan blive en fremtidig testmetode af den individuelle hørelse, når den skal kortlægges. Line Nim Lorentzen håber, at det kan blive et redskab til at forbedre den enkeltes hørelse med høreapparater. På høreklinikken i Store Kongensgade møder vi klinisk audiolog og tinnitus ekspert, Regitze Willemoës, der sammen med sin patient Ture Damhus arbejder sig grundigt igennem en tilpasning af 2 nye hørepropper til de nye høreapparater. De får snakket mange hverdagssituationer igennem under den anden tilpasning, der følges op af en tredje. 

Luciadagen
Og så skal vi høre om Luciadagen , som især har en stærk tradition i Sverige. Siden 1920erne har Luciadagen været en af de største ceremonier i Sverige. Der er både den helt interne konkurrence om at blive udvalgt til bruden med lyskransen i håret  og så er de konkurrencen mellem de forskellige byer om hvilket Luciaoptog, der er det bedste. Drengene er med i lige så stort tal som pigerne og indtager roller som stjernedrenge, peberkage drenge og nisser. Der bliver bagt særlige boller til Luciadagen. Lucianatten var ifølge ældre almanakker natten mellem d.12. og d. 13. december. I de gamle almanakker blev det betragtet som årets længste nat og den blev kaldt Lucenatten. En farlig nat med overnaturlige væsener, hvor alle dyr kunne tale. Mørke og lys, kulde og varme er de overordnede elementer i Lucia fejringen. Den mørke kolde vinter, der langsomt bliver til den lyse sommer. den2radio var inviteret til Luciaoptog på den svenske ambassade i København. Og det er første ambassadesekretær Jenny Varlindt, der fortæller om traditionen.

Den lille pige med svovlstikkerne
Den lille pige med svovlstikkerne er et af de sørgeligste eventyr der findes. Den lille fattige piges drømme og håb mens hun går på gaden og forsøger at sælge sine svovlstikker. Hun har ikke andet at komme hjem til end kulde og en voldelig far. H.C.Andersen fik udgivet det første gang i december 1845 i ’Dansk Folkekalender for 1846’.

Hall og Jensen præsenterer 1972
Vi er nået til tredje program i serien "1970-1979", som komponist Martin Hall og forfatter Søren E. Jensen er i færd med at afvikle – denne gang om året 1972. Udsendelsesrækken præsenterer lytteren for en række nedslag og stemningsbilleder samt et væld af historier fra og om perioden, der af en norsk barokgruppe er blevet kaldt "årtiet, som den gode smag glemte". Musikalsk er der tale om både popsange, man havde glemt, samt om klassikere og eksperimenter, der kun kunne se dagens lys i halvfjerdserne.   

Pharaos klassikere: Krigens Ofre 2 af Karin Michaëlis
Den danske forfatterinde Karin Michaëlis, der var meget kendt og læst også i udlandet ikke mindst i den tysktalende verden fik under 1. verdenskrig lov til at skrive reportager i Østrig, blandt andet fra flygtninge- og krigsfangelejre, og i 1916 udkom hendes bog ”Krigens Ofre”. I Pharaos Klassikere i denne uge fortsætter jeg beskrivelsen af livet i en flygtningelejr for primært ukrainske bønder.

Boganmeldelse af Egon Clausen
Frederik Tillitz: Ingenmandsland. Fortvivlelse og håb fra Arktis til Centralasien – reportager fra Ruslands nabolande. 336 sider. Gad 2023.

Europas idéhistorie rødder. Nationalisme.
Ideen om nationalisme fremkommer i 1700 tallet med ønsket om national selvbestemmelse og forestillingen om, at der gennem en stærk homogen kulturel identitet kunne skabes et stærkt nationalt fællesskab og dermed en solid stat i modsætning til de traditionelle imperier. Et sted hvor den nationale selvforståelse konkret kommer til udtryk er i kunsten. Kunsten virker som en prisme for de nationale ideer og værdier enten som modreaktion eller som medreaktion på den herskende nationale identitetsforståelse. Nationalisme bliver i dag brugt i mange forskelligartede sammenhænge inden for forskellige politiske dagsordener i forhold til Europa. Men hvad er nationalisme? Hvad kendetegner nationalismen i dag? Og hvilken betydning har nationalismen haft for Europas historiske udvikling? I programmet medvirker professor emeritus Uffe Østergaard, viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC Sune Lægaard og museumsinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst Henrik Holm.

Jazzens historie. Duke Ellington
den2radio har et eksklusivt arkiv med hele 22 udsendelser om Jazzens historie baseret på bogen ’Drømmejazz – jazzens historie belyst gennem 100 af de bedste cd’er’, som filmmanden Christian Braad Thomsen udgav i 2009, og det er også ham, der har produceret denne serie til den2radio. Denne gang fortæller han om Duke Ellington. Han er en af de mest betydningsfulde personligheder i jazzens historie, og hans bigband var i årtier hjemsted for mange af jazzens andre store, der i kortere eller længere tid spillede hos ham.

Foto: den2radio