Den2Radio - Uge 51 - 2023

Udsendelse d.16. - 22.december. 2023

Intermetzo
Georg Metz har følgende to overskrifter: ’Det hengivne forbehold’ og ’Revurderinger efter Gaza’. På næsten intet tidspunkt før nu har selvfølelsen af statslig ret og rimelighed i israelernes prekære position klemt inde af fjendtlige magter for alvor været truet eller udløst de fortrængninger som ingen nationer i længden af selvrespekt kan leve med. Israel som nation står for revurdering. Også af dem der vedstår sig landet – ikke kun af Grædemurens iboende selvfølge, ikke af det farverige menneskemylder på Tel Avivs gader og strande eller det svævende appelsintræ i Jaffa. Israel vil fremover defineres ved det afsavn på proportionalitet i bombningerne af civile i krigen mellem Hamas og jøderne og også mellem Hamas og palæstinenserne, der i lange tider vil afholde Israels slægtsforbundne venner fra at bekræfte hengivenheden uden svære forbehold.

Kunsttimen: Det gode grin giver forskning i verdensklasse
I denne udgave af Kunsttimen taler Paul Frost Clementsen og Mikael Jensen med professor Jens Juul Holst fra Københavns Universitet om GLP-1 hormonet - det, der i dag er blevet til Wegovy og Ozempic, og som er basen for en kæmpe ekspansion i milliardklassen for Novo. Her kan vi lære noget om kreativitet i højeste klasse, og om hvordan man kan invitere heldet til at følge med i laboratoriet, når man vel at mærke er hyper opmærksom, og har sit gode humør. Ordet sjovt går igen og igen.

Musik på trods 5. György Kurtag og Peteris Vasks
I serien Musik på trods' er vi nået til den 5.ud af 8 om østeuropæiske komponister fra 1900 tallet om hvad de har været igennem af krig, undertrykkelse, tortur, flugt og modstand og har komponeret på trods. Denne gang skal vi høre om György Kurtag fra Ungarn og Peteris Vasks fra Letland.

Hørelse. Nyt høre-og balancecenter
I august 2020 åbnede et nyt, tværfagligt Høre-Balancecenter på Rigshospitalet i København. Dansk høreindustri har en høj status på verdensplan og høre-balance-området er blevet opgraderet både mht. klinisk praksis og forskning, så Danmark også bliver førende her. Mads Klokker er overlæge og leder af den Københavnske klinik for Øre-Næse-Hals-kirurgi og audiologi og har været initiativtager til projektet om at skabe det nye center. Mads Klokker er selv specialist indenfor Balance-området, har en mangeårig erfaring med flyve-medicin bl.a. som underviser af piloter i forsvaret. Projektet har betydet udbygning på tværs af fagområder: forskning ved DTU, kirurgi, klinisk praksis og samarbejdet med industrien. Udover Mads Klokker medvirker Anne-Mette Mohr, der er psykolog og leder af House of Hearing og Ida Buch-Hansen. Der er fysioterapeut på Rigshospitalet og tilknyttet House of Hearing.

Fødevareproduktionens natur og arkitektur: Sæt pris på gris 
Omkring år 1900 havde Danmark en bestand på ca. 1,5 millioner grise og efter 1 verdenskrig steg den og nåede ca. 5 millioner i 1930, og siden 1950’erne er det gået støt opad. I 2021 var bestanden på 12,4 millioner og den 4. største i Europa lige efter Frankrig. Men et stykke fra Spanien og Tyskland med en bestand på henholdsvis 33 og 25 millioner. Indenfor EU er det Holland, Danmark, Belgien og Malta, hvor svinebestanden pr. km2 landbrugsareal er væsentlig højere end de resterende EU-lande. I udsendelsen vil I møde Jeppe Bloch-Nielsen, der er griseproducent og formand i Landsforeningen Danske Svineproducenter og Bertel og Marianne Hestbjerg, som er producenter af økologisk Poppelgris og medlemmer af Griseudvalget i Økologisk Landsforening:

Europas idéhistoriske rødder. Samarbejde.
Historisk kan ideen om et europæisk samarbejde, som garant for fred og vækst, spores helt tilbage til middelalderen. Men først efter at være blevet martret af to verdenskrige blev tankerne realiseret i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab i starten af 1950’erne, hvor Italien, Luxembourg, Holland, Frankrig, Belgien og Tyskland fandt sammen i bestræbelsen på at skabe varig fred på bagkanten af 2. Verdenskrigs rædsler. I dag har EU 27 medlemslande og projekt Europa er blevet langt mere kompliceret. I programmet medvirker professor mso. Søren Dosenrode fra Aalborg Universitet, Ph.d. Rebekka Byberg fra Københavns Universitet, professor mso. Henrik Larsen fra Københavns Universitet og lektor Troels Myrup Kristensen fra Aarhus Universitet.

Grantræet
Ude i Skoven stod der saadant et nydeligt Grantræ; det havde en god Plads, Sol kunde det faae, Luft var der nok af, og rundtom voxte mange større Kammerater, baade Gran og Fyr; men det lille Grantræ var saa ilter med at voxe; det tænkte ikke paa den varme Sol og den friske Luft, det brød sig ikke om Bønderbørnene der gik og smaasnakkede, naar de vare ude at samle Jordbær eller Hindbær; tidt kom de med en heel Krukke fuld eller havde Jordbær trukket paa Straa, saa satte de sig ved det lille Træ og sagde: "nei! hvor det er nydeligt lille!" Det vilde Træet slet ikke høre’. Et kendt og elsket eventyr af H.C.Andersen som vi får her på den2radio læst op i en gammel optagelse, af afdøde skuespiller Poul Thomsen.

Pharaos klassikere: Karin Michaëlis: Krigens Ofre 3: Fangelejren
I Pharaos Klassikere fortsætter jeg med Karin Michaëlis’ reportager fra 1. verdenskrig. Vi har hørt beskrivelserne fra en flygtningelejr. I denne uge drejer det sig om en krigsfangelejr, stadig i nærheden af fronten i Ukraine mellem Rusland og Østrig.

Jazzens historie 4. Swing.
I denne uge handler serien om ’Jazzens historie’ om Swing, som er en musikgenre, der udspringer fra jazz-musikken, men især er knyttet til dansemusik. Swing har sin oprindelse i 1920'erne og 1930'erne, hvor de store Big Band-orkestre huserede i USA og i mindre grad i Europa og Danmark. I takt med at musikken udviklede sig i 50'erne og 60'erne blev den originale swing-dans erstattet af Rock'n'Roll og moderne ’Jitterbug’, der i Danmark ikke har meget at gøre med den originale Jitterbug fra 30'erne. I 1990'erne gik en retro-bølge gennem USA hvilket skabte fornyet interesse for den traditionelle swing, og i dag er interessen for swing-musik og swing-dans i Danmark stærkt stigende. Det er Christian Braad Thomsen der fortæller om ’Jazzens historie’ afsnit 4.

Foto: den2radio