Den2Radio - Uge 52 - 2023

Udsendelse d. 23. - 29. december. 2023

den2radio ønsker alle vores lyttere Glædelig Jul

InterMetzo
Georg Metz har set og i den grad hørt håndboldkvindernes VM kampe, hvor Norge slog Danmark i sidste uge. En af radioens eksperter kaldte vinderne for kyniske. Kynismen sejrede, det forstod man på kommentaren. Også den modvillige alderdom fortæller han om i Intermetzo, hvor Joe Biden tøffer rundt og snubler over hvad han kan opstøve, men er i ædru forstand en af de bedre præsidenter måske den bedste siden Roosevelt.

Fødevareproduktionen: Aktier og andele
Landbrugsvirksomhed handler om adgang til jord og ejerskab. Ejerformerne har siden 1800-tallet været præget af selveje i form af enkeltmandsvirksomheder, og en stor del gårde er gået i arv, typisk fra far til søn. Det mønster har ændret sig meget de senere år i takt med, at gårdene siden 1960’erne er blevet større og større plus at aktie- og anpartsselskaberne siden 2015 har holdt deres indtog i landbruget. Andelsgårde samarbejder med arkitekt Kristoffer Teilgård, når foreningen står for design og opførelse af nye gårdbygninger. Foreningen til fremme af forbrugerejede Andelsgårde opkøber og forpagter landbrugsjord, så der kan etableres tilbud i form af mindre bedrifter især til unge, der har mod på at kaste sig ud i etablering af egen virksomhed på gårdene. En del af konceptet er satsning på renovering af små landbrug, etablering af intensiv økologisk, regenerativ dyrkning og salg af grønsager og frugt, plus almen oplysning som videnscentre.

Museer skaber viden:  Øbiografi
Øbiografi beskæftiger sig med, hvordan arter er udbredt på øer. Adjunkt Michael Krabbe Borregaard fra Statens Naturhistoriske Museum fortæller om, hvordan den viden kunne give en forståelse for udviklingshistorien og bruges som et argument for, at der er et fænomen, der hedder istid. Der er mange spørgsmål, som øbiografien har givet anledning til, for måske kan man udregne hvor mange arter, der er på en ø, og måske er der nogle regler for hvilke arter der er på øer, eller også er det mere et spørgsmål om tilfældigheder. Teorierne har ført til langvarige diskussioner, men med DNA-teknikkens udvikling har man fået en ny mulighed for at bestemme slægtskab og se på spredning med et langt bedre datagrundlag. Det giver så anledning til nye spørgsmål.

Jazzens historie 5: De store sangerinder.
Jazzens historie fortsætter denne gang med 3 vidunderlige sangerinder Billie Holiday, Ella Fitzgerald og Sarah Vaughan. Det er Christian Braad Thomsen, der har produceret udsendelsesrækken for den2radio baseret på sin bog ’Drømmejazz- jazzens historie belyst gennem 100 af de bedste cd'er’.

Europas idehistoriske rødder: Menneskerettigheder
Ideen om menneskerettigheder trækker på forestillinger, som blev formet af stoicismen, kristendommen og naturrettens måde at tænke mennesket på. Retten til livet, religionsfrihed, personlig sikkerhed, retten til en retfærdig rettergang, ytrings- forenings- og forsamlingsfrihed og respekt for privatlivets sfære og familielivet er grundlæggende rettigheder, som er med til at etablere grundlaget for, at mennesker i de europæiske lande sikres en fundamental sikkerhed i livet som mennesker. I programmet medvirker professor Helle Porsdam fra Københavns Universitet, chefredaktør og viceinstitutleder Sune Lægaard fra RUC og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder advokat Jonas Christoffersen.

Vivaldi entusiasten
Antonio Vivaldi har skrevet kolossalt mange værker, men mange var forsvundet ved hans død i 1741 og han selv blev hurtigt glemt. I midten af 1900 tallet fandt man flere og flere af hans værker, og interessen for ham eksploderede med den første indspilning af ’De fire årstider’ med det italienske ensemble I Musici. Blandt hans mange værker er næsten 500 koncerter for violin. Dertil mange koncerter for andre instrumenter som fløjte, fagot, cello og mandolin. Han skulle selv have sagt, at han havde komponeret 94 operaer men man kender kun til knap 50. En dansk Vivaldi ekspert er Claus Adam Jarløv, der til daglig er er direktør i kommunikationsfirmaet Global Denmark, han har studeret Vivaldis musik i detaljer, og det fortæller han om i denne podcast.

Pharaos klassikere: Krigens Ofre 4 af Karin Michaëlis
I Pharaos Klassikere fortsætter Karsten Pharao med Karin Michaëlis’ reportager fra en østrigsk krigsfangelejr under 1. verdenskrig. De over 100 år gamle beskrivelser har jo pludselig fået en uhyggelig ny aktualitet.

Nissen og spækhøkeren
Nissen og spækhøkeren er et eventyr, som H.C.Andersen skrev i 1852, og det har kun det med jul at gøre, at nissen forstår at værdsætte det festlige. Det er skuespilleren Sigrid Horne Rasmussen der læser.

Refleksioner: Skoleminder
Den sidste time inden juleferien er noget ganske specielt, men for drengene i 5. mellem er det rædselsfuldt at tænke på det er latinlæreren, der skal være den sidste lærer i den sidste time. Ingen slik, ingen historie og latinske verber og lektierlæsning i ferien er menuen. Det er Peter Zapffe, der læser sin historie.  God Jul!

Klassisk på nettet: Jul
Klassisk på nettet spiller julemusik fra mange lande. Fra Sibelius' juleviser over Corellis julekoncert, udsnit af Berlioz' julekantate L'enfance du Christ, musik fra Rusland, Ungarn og Spanien til Charlie Parkers improvisationer over White Christmas

Foto: loegumkloster.dk