Den2Radio - Uge 6 - 2024

Udsendelse d.3. - 9. februar. 2024

InterMetzo
Georg Metz går i kødet på Dansk Folkepartis Mette Thiesen, der har forlangt at få en etbenet somalisk pirat i dansk varetægt smidt ud på røv og albuer. Piraten burde i Danmark, ifølge Mette Thiesen, længe efter amputationen til søs på krigsskib af ét styk ben altså være smidt ud på røv og albuer. Han skulle have været tvunget til at gå planken ud, og hun ville for nu at være helt ærlig, som hun siger, ikke have vendt sig om ét sekund. Hvad der her er på tale, er at slå fjenden ihjel i fangenskab, og det tillader dansk ret ikke. Ej heller de stater vi ligner. Flåden tager ikke let på lovovertrædelser og handlede helt korrekt.

Rolige toner der rammer hjertet
Han er klar over, at tonerne der kommer fra hans guitar er rolige, og det samme gør sig gældende for de ellers så hærdede musikere, der er med på hans indspilninger. Til gengæld har han ikke noget navn for den musik han skaber, men foreløbig er det bare toner der strømmer fra ham, når han sætter sig til at komponere. Vi taler om guitaristen Rasmus Oppenhagen Krogh og Vinterjazz, der begynder d.1.februar og er på spillesteder over hele landet.

Stemmer fra Mjølnerparken 3
I det boligsociale arbejde i Mjølnerparken har arbejdsindsatsen hos 3 ansatte og beboere drejet sig om tryghed, trivsel, uddannelse, beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar. Vi sender i denne uge d.3. og sidste podcast om selve helhedsplanen, der er produceret i efteråret 2021 produceret af den2radio, som afslutning på det boligsociale arbejde Helhedsplan Mjølnerparken. Medvirkende: Khadija Abdi, Salim El Chahabi og Hinda Ahmed Yusuf.

Arktis i hjertet 2
I andet program i serien ’Arktis i Hjertet’ går vi tæt på inuit tatoveringer der var - og er - mere end blot æstetik. Disse udsmykninger på huden er dybt forbundne til den mytologiske verden i Arktis. Det var kvinderne der blev tatoveret, og da Grønland blev koloniseret i 1700-tallet blev denne skik set som en trussel mod det kristne verdensbillede, så udsmykningerne forsvandt efter få årtier. Dermed blev et vigtigt bånd kappet til hele den åndelige dimension i Grønland. I de sidste par år, blandt andet takket være netværk på sociale medier, er en yngre generation af kvinder igen begyndt at tatovere og genskabe noget af det, der blev taget fra grønlænderne i koloniseringsprocessen: stolthed, sammenhold og den nære forbindelse til naturen. Det er tatovøren Paninnguaq Lind Jensen, der fortæller hvad tatoveringerne betød for den lokale befolkning dengang, og om hvor vigtige de er for samtiden.

Tage Baumann og den tyske efterkrigstidsschlager musik 4.
Den 4.podcast om efterkrigstidens Tyskland beretter Tage Baumann om hvordan den afspejler sig i schlageren. Han fortæller om den store romantiks gennembrud fra Peter Kraus til Gitte Hænning og Rex Gildo. Vi er nået til årene omkring 1960.

Den anden død, familie fodnote 2
Et gammelt ordsprog lyder ’Et menneske dør to gange – den anden død er at blive glemt’. Den Anden Død er en podcast-serie, der genopliver en lille bid af glemte livshistorier, og på dén måde redder personerne fra den anden død. Serien ‘Familiens Fodnote’ handler om Alfred Ferdinand Carstens, som er Mikkel Andersen og Jacob Krauses tipoldefar. Han mistede livet under 1. Verdenskrig ligesom det var tilfældet med mere end 5.000 andre sønderjyder i tysk krigstjeneste. Som tiden gik, falmede mindet dog om ham, og han var efterladt som en fodnote i familiefortællingen. Men hvor og hvordan endte hans liv? Og hvorfor forsvandt han ud af familiens erindring? Dette er nogle af de spørgsmål, som vi skal høre om i det sidste af 2 udsendelser.

Et homofilt liv 1
Dansk Folkemindesamling iværksatte for nogle år siden en række mindre projekter til dokumentation af dele af den immaterielle kulturarv i Danmark. Som en del af arbejdet med den danske foreningskultur har antropologen Ole Møller Markussen talt med en række informanter, der har eller har haft tilknytning til LGBTIQA+ foreninger i Danmark – altså foreninger for seksualitets- eller kønsrelaterede mindretal. Podcastserien ’Et Homofilt Liv’ er blevet til som et sammenklip af flere interviews med den homofile Doris Lillebil Pollas født i 1924, og som dermed er den ældste af bidragyderne til projektet. Hun fortæller levende om livet som drengepige i Ringkøbing, som landvæsenselev ved de større proprietærgårde i Jylland, som homofil kvinde i København og endelig som LGBT-foreningsmedlem og plejehjemssøgende på Silkeborgegnen.

Pharaos klassikere: Digte af Thøger Larsen
I Pharaos Klassikere fortsætter Karsten Pharao lystvandringen gennem den nyere danske lyrik og når frem til digteren Thøger Larsen (ham der skrev sangen ”Danmark nu blunder den lyse nat” i 1914). I skal høre en lille – ja, man kan vel nærmest kalde det en science-fiction novelle om en astronom, der oplever en total solformørkelse over Danmark onsdag d 23. maj 2142. Novellen munder ud i et digt, ” Nu ligger Danmark i Vaar igen”, for er det ikke som om man mærker foråret der jo må være på vej nu ligesom en solformørkelse, vi kan ikke se den endnu, men vi ved den kommer. Thøger Larsen var en vidunderlig digter, der skrev om årstidernes skiften og det danske landskab, men også om tidens gang og om kosmiske forhold. Han var en ivrig amatørastronom.

Jazzens historie. Miles Davis og Gil Evens
Christian Braad Thomsen fortæller denne gang om trompetisten Miles Davis og arrangøren Gil Evans, som i sIutningen af 1950erne indspillede tre skelsættende orkesterplader og med dem placerede de sig på niveau med deres forbillede Duke Ellington.

Foto:den2radio