Flere og flere bor i kollektiv

Udsendelse d.8. - 14.januar. 2022
Udsendelse d. 27.januar - 2.februar. 2018

Da antallet af danke kollektiver toppede i midten af 1970erne, var der mere end 15.000 i Danmark. Så mange er der nok ikke mere, men de sidste år er interessen for kollektiver og andre fælles boformer vokset voldsomt, fortæller byforsker Marie Stender fra Aalborg Universitet. Hun forsker i alternative boformer og har som en del af sin forskning boet i et stort moderne bofællesskab i Albertslund. Hun forklarer, at hvor kollektiver i 1970erne var politiske i sin grundtanke om at gøre op med den eksisterende måde at indrette sig på i samfundet, så er de moderne kollektiver fællesskaber, hvor det handler om det sociale og det praktiske i at bo flere sammen. Vi taler også med Bent Andersen og Birgitte Bloch Hansen, der boede i kollektivet Undergrunden i starten af 1980erne. De fortæller om landsbystemning mellem de mange kollektiver, der lå klynget sammen på Østerbro, og vi besøger det nye kollektiv Tårnet på Frederiksberg, hvor syv unge mennesker bor sammen.


Billederne viser bofællesskabet Lange Eng i Albertslund, hvor Marie Stender boede som en del af sin forskning. Billederne stammer fra Lange Engs hjemmeside.

Tilrettelæggelse Anders Seneca Bang