Fra Prins Henrik til Janina Katz

Udsendelse .d.24.feb. - 2.marts. 2018

Søren E. Jensen læser et uddrag fra SE og HØR-redaktøren Mogens E. "Mep" Pedersens erindringer, Ærligt Talt, om et fugtigt møde med Prins Henrik. Derefter musik med Othon, Martin Hall og Janina Katz.

Foto: Sejlsport. dk

MEDARBEJDER

Søren E. Jensen