Gamle pædagoger: Thorkild Thejsen

Udsendelse d. 8. - 14.februar. 2020
Udsendelse d.30.juni - 6 juli. 2018
Udsendelse d. 29.oktober - 4.november.  2016

Thorkild Thejsen,  der er tidligere redaktør af Danmarks Lærerforenings medlemsblad, Folkeskolen, fortæller om den tyske forsker Andreas Gruschka, der kritiserer den storm af reformer, der i de senere år har ramt uddannelsessystemerne i Europa og USA. Hans udgangspunkt er udviklingen i Tyskland, men indholdet vil være helt genkendeligt for en dansk læser. Gruschka beskriver, hvordan den ene reform hurtigt følger den anden, så den seneste devaluerer den foregående, uden at nogen når at få klarhed over reformernes eventuelle effekt. I virkeligheden ved man ikke ret meget om, hvad der gør en undervisning god. I den sammenhæng fortæller Thorkild Thejsen om en norsk undersøgelse om god undervisning. Her er konklusionen, at god læring, som motiverer eleverne til at blive dygtigere og arbejde videre, udspringer af undervisning, hvor lærerne har høje forventninger til eleverne og prioriterer læreprocesser, hvor eleverne kan foretage prøvehandlinger, undersøge alternativer og lede efter forklaringer. God læring udvikles, når lærerne tilrettelægger forløb, hvor eleverne oplever, at det er vigtigere at nå frem til forståelse af faglige sammenhænge end straks finde det rigtige facit. Gode lærerprocesser udvikler selvtillid, lyst til at arbejde sammen med andre og tro på, at man bliver bedre, når man anstrenger sig.
De omtalte bøger er:
Andreas Gruschka: At lære at forstå. Klim
Marit Grøterud og Bjørn S. Nilsen: Effektive skoler - effektiv undervisning. Norsk Gyldendal. 
Foto: den2radio

MEDARBEJDER

Egon Clausen

PROGRAMSERIE

Gamle pædagoger