InterMetzo: Afskåret omskæring

Udsendelse d. 12. - 18. september. 2020

Georg Metz beskæftiger sig med den tilbagevendende diskussion om omskæring, ritualet om omskæring af drenge. I jødedommen har man den særlige indgribende bestemmelse, at den spæde jødedreng med forældrene som kontrahenter indgår en pagt med Der grosse Macher hvilket markeres ved at klippe, snitte, skære snip, snap, snude forhuden af det mandlige kønsorgan. Omskæringen er en hård nyser. For udenforstående barbarisk. Som at spise Vorherre om end der i nadveren sjældent flyder blod. Nu er debatten oppe igen, og der tegner sig så småt flertal mod omskæring af mindreårige. Betragter man sagen i jødisk lys vil et forbud betyde at der i fremtiden ikke vil kunne bo bekendende jøder i Danmark. I hvert fald ikke uden at begå ulovligheder eller som før i tidens abortsøgende tage til udlandet for at få tingen ordnet der. Hvad der ikke lykkedes for antisemitter i 300 års danmarkshistorie tegner sig nu i den politiske horisont og muslimerne går med i købet. 

MEDARBEJDER

Georg Metz