InterMetzo: Dansk forbudsforsnævring

Udsendelse d. 19. - 25.september. 2020

Georg Metz går i sit Intermetzo lidt videre med omskæringsdebatten nu hvor statsministeren har pålagt S-gruppen partidisciplin om omskæring og Venstre sluttede op mens Dansk Folkeparti splittedes i et mindretal for operationens fortsatte lovlighed, hvilket jo så også gælder muslimer. Efter statsministeren forklaring om den indtil videre fredede omskæring, slog hun fast at Danmark ikke tager imod strandede, nødstedte, forældreløse børn i nedbrændte lejre, børn hvis forældre fravalgte Danmark og gik i terrorens tjeneste. Men statsministeren skal passe på at hun ikke lader sig forføre af tidens autokratiske tendenser og afskærer debatten mellem ministre, befolkning, presse, andre partier for derinde ligger livsnerven for et levende demokrati. At afvise børn under henvisning til nedarvet synd fra forældrene er tegn på forsnævring.

MEDARBEJDER

Georg Metz