InterMetzo: De ukristeligt ukristelige

Udsendelse d.3. - 9.april. 2021

Georg Metz fokuserer på børnene i Syrien og den hede debat om de kan komme hjem med eller uden deres mødre. Dansk Folkeparti er kommet med helsidesannoncer med overskrifter som ’Er deres børn danske?’ ’Terroristerne og deres børn skal IKKE til Danmark, de skal blive i Syrien’ og over teksten et foto af IS-krigere med strittende kalashnikov’er. Teksten angiver at børnene er stats- og retsløse og skal blive væk, og Dansk Folkeparti drømmer ikke om at indrømme at børnene selvsagt er uden skyld i forældrenes forseelser. Gammeltestamentligt nedarves synderne tværtimod i 7 generationer. Dansk Folkeparti er stærkt optaget af kristne værdier, det hævder i hvert fald den for fotograferne så hyppigt knælende næstformand. Dansk Folkeparti appellerer ufravigeligt til de bruneste kakkelborde og den laveste fællesnævners paratfordomme og samtidig sentimentaliserer og forfalsker de kristendommens kongruens med danskhed.

MEDARBEJDER

Georg Metz