InterMetzo: Den inkarnerede modbydelighed

Udsendelse d. 1. - 7. maj. 2021

Georg Metz anklager i direkte vendinger regeringen for at fjerne sig fra det menneskesyn landet officielt bekender sig til i FN’s charter og konventioner. Efter 2.verdenskrig svor nationerne indbyrdes fred med fundamentale regler for konflikter mellem stat og borger baseret på moralfilosofi og fælles kulturelle principper. Danmark som nation blev i årtier beundret af omverdenen som humanismens stjernestunder, men nu udstilles et 4 årigt barn som prøvesag for hvor langt staten kan gå for at undslå sig humanitære og andre indlysende forpligtelser teoretisk begået af barnets mor. At moderen har handlet mod landets love, afmelder selvsagt ikke hendes og barnets ret og landets pligt til at hjemtage barnet og retsforfølge moderen. Den 4 årige er ikke kun et symbol på den aflyste kamp mod uretten, hun er sindbilledet på Socialdemokratiets indre moralske opløsning og folketingsflertallets inkarnerede modbydelighed.    

MEDARBEJDER

Georg Metz